• VÄLJ
Hur får vi unga att stanna?

Hur får vi unga att stanna?

Rapporten ”Här för att stanna” släpptes hösten 2020 och handlar om hur vi kan hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap. Med utgångspunkt i rapporten har frågor och samtal kring alla de som lämnar kyrkan pågått i olika forum, även nu under våren. Det är ett oerhört viktigt samtal som behöver belysas.

Gud har ingen genre

Gud har ingen genre

Jag lärde mig mycket om lovsång under min tid i Sydney. Bland annat fick jag med mig att lovsång inte är bundet till en viss musik- eller dansstil, utan det viktiga är att sången kommer från hjärtat, säger Viktor Alnervik, som i juli 2019 åkte till Australien för att gå bibelskola.

Sången som bär oss

Sången som bär oss

Artisten och låtskrivaren Michael Jeff Johnson fann redan i tidig ålder sin passion för kristen musik. Fastän det dröjde innan Michael fann sitt eget musikaliska uttryck har han alltid känt musikens kraft och hur den bär oss när vi sjunger tillsammans. Jag kontaktade Michael för att samtala om musikens funktion i våra gudstjänster och om hur vi finner en gemensam sång där alla hittar hem.

Musiken – ett mäktigt verktyg

Musiken – ett mäktigt verktyg

Hur hittar vi en gemensam församlingssång som når över generationer och kulturer? Det är en fråga som Sara Vittgård brottas med tillsammans med SAM/SAU:s musikråd. Att musik är en fråga som engagerar är inte konstigt med tanke på hur mycket musiken berör oss som människor. Kanske är sång och musik mycket viktigare för vårt andliga liv än vad vi förstå.

I tider av oro…

I tider av oro…

… är det viktigt att hålla fast vid det som består. Gud är densamme även när allt det vi tagit för givet inte längre är självklart. Men det kommer en tid när vi åter få ta varandra i hand, kramas och samlas till gudstjänst i stora skaror. Kanske kommer vi då att glädjas lite mer än vanligt och vara än mer tacksamma över alla små ljusglimtar i våra liv.