Marita GoodFörsamlingar, Utbildning

Vägen till tjänst

En uppgift under bibelskoleåret fick Emelie Albervik att inse vad hon brann för. I dag är hon pastor i en församling inom Svenska Alliansmissionen och älskar att möta alla olika åldrar.

För Emelie Albervik var det bara musiken som gällde under många år. Men medan hennes kompisar kunde prata hur länge som helst om världens alla musikaler började hon fundera på vad hon själv brann för. Under sitt bibelskoleår fick hon en uppgift där hon skulle beskriva sin drömförsamling. Där och då hände något i Emelie och när hon fick vrida och vända på uppgiften insåg hon att hon hade hittat vad som låg på hennes hjärta, det hon kunde prata om hur länge som helst – församlingen.

Emelie började sedan som ungdomsledare i en församling i Jönköpingstrakten och funderade mycket på om det var detta hon skulle jobba med.
– Jag gjorde en deal med Gud om att han skulle bekräfta det, det ska ju bekräftas på tre håll brukar man säga. Och på den vägen är det, säger hon.

Personer runt omkring Emelie sa att de såg pastorsrollen i henne och uppmuntrade henne till att gå vidare med tankarna, utan att veta att hon funderade på det. Hon påbörjade därför Pastors- och ledarprogrammet på ALT och efter några år av deltidsstudier tog hon sin examen 2022.

I dag finns Emelie som pastor i Huskvarna Alliansförsamling med ca 230 medlemmar. Här har hon varit anställd under en tid vid sidan av studierna. Hennes huvuduppgift när hon gick in i tjänsten var att starta en söndagsskola då det inte fanns någon, att finnas med i gudstjänstlivet och bygga relationer med familjerna.
– Det är något vi har upptäckt, vi har jättemånga barn och ungdomar men vi når inte föräldrarna och vad är anledningen till det? Min uppgift blev därför att jobba mer relationellt till hela familjerna.

Så kom pandemin och kyrkan som varit en naturlig samlingsplats för många familjer genom barnverksamheten var inte längre det. Men sedan i höstas har församlingen återigen kunnat fokusera mer på familjerna och där är Emelies uppgift att hitta nya vägar nu när behovet ser lite annorlunda ut.

Från tiden på ALT tar Emelie särskilt med sig ett citat från lärare Håkan Kenne om att det är viktigt att vi lever med Bibeln i ena handen och tidningen i andra.
– För att kunna vara pastor och presentera evangeliet på ett relevant sätt behöver jag ha båda fötterna på jorden och kunna knyta an till det människor rör sig i, säger Emelie. Ett sätt för mig att göra det är att inte bara ha kristna vänner.

Att få jobba med familjerna i församlingen är något som Emelie trivs väldigt bra med och att få möta alla olika åldrar är för henne det bästa med att vara pastor.

Text & foto: Elin Östberg ALT