Marita GoodFörsamlingar

Från världens alla folk och språk

Av olika anledningar tvingas människor runtom i vår värld på flykt från sina hem i ett försök att hitta en trygg vardag. Sverige har för många blivit den plats där man söker skydd. På nytt ska man bygga upp ett hem, lära sig ett nytt språk, förstå en ny kultur, hitta vänner och sin plats i samhället.

Sedan ett år tillbaka arbetar Daniel Berner som integrationskonsulent på SAM. Han brinner för integrationsfrågor och att i det hitta vägar till ökad samverkan mellan aktörer som länsstyrelser, Migrationsverket, Sveriges Kristna Råd, kommuner och församlingar. Genom sitt politiska intresse har han god insikt i statens och kommunernas uppgift och agerande i mötet med nyanlända, och även vilka begränsningar som finns. Han har också arbetat många år som pastor och fått erfara vilken insats som krävs för att människor som flyr ska känna sig välkomna och bli en del i ett sammanhang.

– Vi har en viktig uppgift i våra församlingar att hjälpa människor att känna sig hemma, bli inkluderade och även få bidra till vår gemenskap och samhället i stort, säger Daniel.

Samtidigt är det för många församlingar en stor utmaning att ta en aktiv roll i integrationsarbetet, där Daniel gärna bidrar med sin kompetens och erfarenhet.

– Runt om i vårt samfund har många församlingar skapat mötesplatser i syfte att vara en hjälpande hand. Vänskapsband binds och nätverk byggs. Jag känner mig oerhört stolt över det engagemang som finns och allt som görs. För de som vill, är jag gärna ett bollplank ute i församlingarna för att utveckla befintliga verksamhetsformer och för att nå fler med de goda nyheterna.


Text: Marita Good

Foto: Carolina OlofsgårdDaniel besöker gärna er församling för att inspirera och utmana till nya sätt att arbeta kring integration. Kontakta Daniel på daniel.berner@alliansmissionen.se