Marita GoodFörsamlingar, Samhälle

SAM-församlingar tar steg för miljön

Här berättar några av SAM:s församlingar om steg de tagit för att deras klimatavtryck ska bli mindre.

Värnamo Alliansförsamling

Vi gjorde vi en tidig start av vårt klimatarbete tack vare engagerade medlemmar som under flera år hade studiecirklar kring miljö och klimat. Redan 2012 antog församlingen en miljöpolicy och vi har haft med oss detta i vårt arbete på olika sätt. Vi har gjort enkla saker, som att undvika engångsmaterial vid fika och alltid köpa fairtradekaffe. Vi har haft egen kompost för kaffesump och vi har också på olika sätt försökt spara energi. Det är ofta genom de små vanorna som vi kan göra insatser för miljö och klimat. Att tänka på om man ska starta den stora diskmaskinen eller inte, att köpa in lagom mycket fika och sätta på lagom mycket kaffe är små saker. Men när man summerar alla grupper och samlingar under ett år får det betydelse. Det behövs självklart också större insatser, där vi till exempel har bytt fläktsystem för att få en bättre styrning och därmed kunna spara mycket energi. Vi har även bytt styrning av belysningen i kyrksalen för att kunna använda LED-lampor.

I vår vision har vi en underpunkt där det står ”Tillsammans vill vi visa omsorg om människan och miljön” och vi vill fortsätta vårt arbete för bättre miljö och klimat. Det är lätt att dessa ord blir just bara ord och att man är nöjd med  det man redan gjort. Men när vi ser framåt frågar vi oss vad mer vi som församling kan göra i vår kyrka. Ska vi sätta upp solpaneler, kan vi göra mer med vår trädgård eller finns det något annat att göra? Vi vill också genom att tänka tillsammans uppmuntra alla medlemmar att fundera på vad man kan göra var och en.

TEXT: Henrik Sjöholm, pastor


Opalkyrkans Frikyrkoförsamling

Mitt på Opaltorget i västra Göteborg ligger Opalkyrkan. Åren 2017- 2019 byggde församlingen en ny kyrka. I många sammanhang kan miljömedvetna byggnadsrelaterade val innebära en hög investeringskostnad. Solpaneler diskuterades relativt tidigt i byggprocessen men prioriterades bort på grund av kostnad. I samband med arbete att hitta sponsorer till kyrkbygget kom möjligheten från en privatperson som erbjöd Opalkyrkan en solpanelsanläggning helt utan kostnad. Ur flera perspektiv, inte minst sett till miljö, blev det enkelt att tacka ja till erbjudandet. Detta var en i raden av många positiva överraskningar under vår byggtid.

Idag finns 82 stycken solpaneler på kyrkans tak. Vi har två stora växelriktare och en solig dag förser anläggningen kyrkan med 90 kWh. Mellan januari och november 2022 har anläggningen bidragit med drygt 15 000 kWh, varav 5 000 kWh är sålda tillbaka till nätet. Kyrkan är ansluten till Göteborg Energis fjärrvärmenätverk. Ihop med ett effektivt ventilationssystem bidrar solpanelerna till att ytterligare reducera kyrkans energibehov. En solig dag på sommarhalvåret är kyrkan självförsörjande på el. Vi är glada och tacksamma att ha anläggningen på vår fastighet. Gåvan har inneburit att församlingen kan bidra till ett bättre ekologiskt fotavtryck.

TEXT: Sofia Smedberg, ordförande & David Green, f.d. ordförande


Habo Missionskyrka

”Vi vill som tjänare i Guds rike visa på en hållbar, helande livsstil”. Det är beskrivningen som följer ett av församlingens värdeord – hållbara. Alltså ord om det som ”sitter i väggarna”. Vilka vi är och vill vara.

Har det hänt något eller blev det bara ord? Ett första steg för oss har varit att ta reda på hur läget ser ut. Därför har vi i våra gubbträffar haft presentationer av klimatrapporter från FN och vi hade för några år sedan församlingskvällar om skapelse, miljö och vad det är att vara ”grön” kyrka. Det har väl inte resulterat i stora ting på församlingsnivå, men en församling består av medlemmar och där har kunskapen lett till handling. Och det är gott nog så.

På något tiotal tak hemma hos medlemmar finns nu solceller och delar av gräsmattan har blivit äng i ungefär lika många trädgårdar. Och i höstas gjorde vi likadant med en del av kyrkans gräsmatta. Nu väntar vi på blåklint, bin och fjärilar till sommaren. Så att vi också nästa höstbasar kan köpa honung producerad av församlingsmedlemmar. Vi kan också se att antalet cyklar som parkeras vid kyrkan, med eller utan barnkärra, har ökat de senaste åren. Så nog händer det en del, om än inte med pukor och trumpeter.

Miljö är kanske en del av våra rötter. För 40 år sedan drev ungdomarna oss till att byta till rättvisemärkt kyrkkaffe. Och vi byggde kompost för kaffesumpen. Överblivet nattvardsvin vattnar vårt missionsträd. Men det är illa bevänt med vår gemensamma medvetenhet om att miljontals arter, mest insekter, håller på att utrotas. Vår äng är kanske vårt första svar på den utmaningen.

TEXT: Olle Östklint, församlingsmedlem