Carolina OlofsgårdFörsamlingar, Utbildning

En längtan starkare än tvivlet

»Någonstans har jag hela tiden vetat att jag ska bli pastor. Jag har inte alltid vågat tro på det, för jag har varit rädd att inte klara av det. Men min längtan har varit starkare.«

Sedan augusti arbetar Tim Jansson som föreståndare och pastor i Allianskyrkan i Tenhult. Tim växte upp med föräldrar och två syskon i Ölmstad, en lantlig ort nordost om Jönköping. Kyrkan kom tidigt att bli en naturlig del av livet. Utöver att han var aktiv i UV-scout ägnades mycket tid åt att leka med kompisarna i kyrkan. Han minns det som en rolig mötesplats där de gavs mycket utrymme. När Tim blev lite äldre och började på högstadiet kom en tid av osäkerhet och rädsla för att ta plats.
– I kyrkan fick jag vara Tim och det blev påtagligt hur mycket den platsen och ledarna betydde för mig. Där fick jag möjlighet att växa som människa och jag fick bekräftelse av människor som ville mig väl. Därför vågade jag testa på att vara ledare och ta ansvar.
Ur denna trygghet och genom förtroendet att vara ledare började en längtan att växa hos Tim om att utforska sina ledaregenskaper mer. Han funderade också på betydelsen av att som ledare få finnas till för andra människor. Efter att Tim gått ut gymnasiet gick han en ettårig bibelskola på Mariannelunds folkhögskola. Därefter gick flyttlasset till Göteborg. Han hade fått tjänst som ungdomsledare i Fiskebäckskyrkan.

Tim beskriver tiden i Göteborg som fantastisk och lärorik, samtidigt som den var jobbig och utmanande.
– För mig var det stor skillnad på att vara ledare i den trygga miljön i Ölmstad och att komma in i ett större sammanhang i Fiskebäck med de förväntningar som fanns, både från andra och mig själv.
Till en början upplevde Tim svårigheter med att landa i sin nya roll, men efter ett tag kunde han slappna av och hamna rätt. Under åren hade han ett övergripande ansvar för ungdomsarbetet och fick testa på att planera läger, leda bönegrupper, undervisa på konfan med mera. Mot slutet körde han på för hårt, vilket resulterade i att hans mående tog stryk.
– Även om det bitvis var tufft under mina år som ungdomsledare skulle jag inte vilja vara utan den erfarenheten idag. Tack vare den har jag fått lära känna mig själv. Och erfarenheten tvingade mig att ge upp en gudsbild och självbild som bygger på att jag ska klara allt.

Efter ungdomsledartjänsten valde han att jobba ett år utanför kyrkan. Men längtan som hade börjat gro i honom, om att en dag ta steget och utbilda sig till pastor, höll han kvar. Det var en process som handlade om att se sig själv som ledare och att successivt få växa in i rollen.
– Till en början trodde jag inte att jag skulle orka gå tillbaka till tjänst i en församling, men innerst inne visste jag att det var det jag ville. Med goda förebilder att ta rygg på kombinerat med en längtan att få växa både i teologi och som ledare tog jag steget.

Tim Jansson arbetar idag som pastor och föreståndare i Allianskyrkan i Tenhult.

Tim gick ut ALT i somras och han sammanfattar åren med orden bearbetning och byggande. Bearbetning av sig själv som människa och byggande av en teologisk grund som håller att stå på.
– Tiden på ALT har hjälpt mig att bearbeta mig själv och min gudsbild, vilket är något som jag idag kan luta mig mot som pastor.

ALT:s utbildning grundas på församlingsnära teologi, något han tycker att de lyckats med. Samtidigt som de arbetade med utmanande teologi fick de processa det personliga formandet. Tanken var att hela tiden kunna applicera det de lärt sig på rollen som pastor. Under utbildningen var alla kopplade till en församling. De första två åren var Tim i Skärstad Alliansförsamling och de sista två i Fjällstugan i Jönköping.
– Det är en jättestyrka med utbildningen. Istället för korta praktikperioder är man kopplad till en eller i mitt fall ett par församlingar under hela studietiden. Det blir mer kontinuitet i samtalen med pastorerna och man hinner pröva på många olika uppgifter i församlingsarbetet. Man får också leva nära och hantera människor med olika viljor. För verkligheten är mer utmanande än teorin.

Som student tillhör man något av ALT:s studiecenter. Tim utgick ifrån Jönköping och tillsammans med sin studiegrupp hade han digital undervisning som varvades med samtal och diskussioner på plats. Till en början var de elva studenter, men fem när de tog examen.
– Gruppen har betytt mycket för mig. Vi kom från olika samfund och var i olika åldrar, vilket var jättenyttigt. Det gjorde att man utmanades i samtalen. Vi blev mer än bara klasskompisar. Vi blev en gemenskap som brydde oss om varandra.
På frågan vad som har överraskat Tim mest under tiden på ALT svarar han att det har varit oväntat intressant att sätta sig in i och förstå bibeltexters ursprungliga budskap. Trots att det ibland var utmanande blev det roligare ju mer han lärde sig. En annan upptäckt var att kyrkohistoria var så intressant. Att förstå vår historia säger också något om vilka vi är idag.

Den 15 augusti började Tim tjänsten som pastor och föreståndare i Allianskyrkan i Tenhult. Han känner sig välkomnad och omsluten av församlingen.
– Jag är tacksam över att få förtroendet att vara herde i församlingen. Alla vet att jag är ny, att jag behöver lära känna människor och bli en del av sammanhanget. Det känns väldigt roligt att vara igång och jag ser fram emot att få möta människor och vara deras medvandrare, i både glädje och sorg. Det är ett fint förtroende man kan få som pastor.
Tenhult beskrivs som ett villasamhälle populärt bland barnfamiljer*. Detta är något som inte riktigt speglas i församlingen, som mestadels består av en äldre generation.
– Vad är det att vara kyrka i ett samhälle idag? Det är något vi i församlingen måste landa i. Vårt uppdrag är att följa Jesus och att älska våra medmänniskor. Men hur vi gör detta i praktiken behöver vi fundera kring och be för.
Tim resonerar under intervjun kring hur vi kan nå ut till människor kopplat till den tid vi lever i där vi, och särskilt en yngre generation, ständigt ska bli underhållna och stimulerade.
– Jag tror att vi på djupet längtar efter meningsfullhet, att livet är på riktigt. Och jag tror att Gud längtar efter att möta oss genom att erbjuda något meningsfullt. Här möts vår längtan. Jag tycker att vi har en begränsad bild av vad det innebär att följa Gud – att det endast innebär att man engagerar sig i kyrkan. Om vi vänder på det och förstår att Gud är utgångspunkten för allt det goda i livet så kan mitt trädgårds- eller fotbollsintresse vara en del av mitt lärjungaskap. Om vi inte förstår det är risken stor att vi är med och sekulariserar samhället.

På frågan vilken längtan som finns i Tim idag, stannar han upp och funderar.
– Jag vill växa i att vara trygg i mig själv. Jag vill lära mig mer teologi. Förstå mer om ekologi och människans relation till skapelsen. Och så längtar jag efter att få tjäna och leda den här församlingen.


Text & foto: Karin Flygare, kommunikationsansvarig

* Källa: Jönköpings kommuns webbplats.