• VÄLJ
Kjell Larsson: Bön i tider av oro

Kjell Larsson: Bön i tider av oro

Denna strof från vår fina lovsångsskatt ljuder inom mig i dessa tider när oron tenderar ta att över. Med ”i dessa tider” syftar jag på coronapandemin som nu skakar om vårt land och vår värld. Det som nu sker gör att två ord ringer lite extra inom mig: trygghet och säkerhet. Trygghet Vi kan känna oss trygga med att våra … Read More