Carolina OlofsgårdBarn och ungdom, Samhälle

Otillräcklighet, utsatthet och porr

– Vuxna måste förstå att nätet är en självklar del av ungdomars vardag. Det är ingen extragrej vid sidan om, utan uppfyller en stor del av deras liv. Därför måste vi sätta oss in i och våga möta frågor som är aktuella.

Johanna Lindhult ger i det här reportaget sin syn på ungdomar och nätet.


JOHANNA LINDHULT

26 år

Projektutvecklare för Starta Om, ett arbete inom Frälsningsarmén som lyfter frågor kring nätporr och uppmuntrar till samtal.

Tidigare ALT-student.

Varit lägerledare och lägerchef för SAU:s sommarkonfa.Ungdomars upplevelser av internet kan vara vitt skilda. Medan vissa hittar gemenskap och nya vänner, möter andra utanförskap och kränkningar. Vare sig man har sin vänskapskrets inom kyrkan eller på andra håll stöter man på destruktiva inslag. Då behövs en modig vuxenvärld som kan stötta, uppmuntra och våga prata.

Tappa kontrollen

När jag frågar Johanna vilken form av utsatthet som ungdomar möter på nätet lyfter hon känslan av att tappa kontrollen och inte kunna styra sin egen berättelse.
– Det kan handla om avklädda bilder på mig som ofrivilligt delas eller ett rykte om något jag sagt som blir till en enda stor visklek. Uttalanden vinklas lätt och bilder sprids snabbt. Det är en ny form av utsatthet och vi måste lära oss ett annat tankesätt där vi skyddar vår integritet.

Snedvriden bild av sex

Första gången barn möter porr på nätet är vanligtvis i 9-12 års ålder. Det är vanligt att det sker i skolmiljön genom att ett barn fått en länk med porr som flera tittar på.
– Porr har blivit min och den yngre generationens sexualundervisning. Vi tror att sex går till på det sättet och missar att man inte måste gör allt det där eller gilla det. Och det är inte bara ett killproblem, utan tjejers preferenser påverkas också genom tittande.

I sitt jobb möter Johanna många unga som vill ta sig ur ett porrberoende och hon menar att det sämsta är att försöka lösa det själv. Ofta faller man dit igen.
– Det första steget är att sätta ord på sitt beroende och stå till svars inför någon annan. Ungdomar behöver ha någon, gärna lite äldre, att prata med och som följer upp beteendet.
Johanna ser en stor skillnad i upplevelsen av porrberoendet, när hon jämför troende med icke-troende.
– Bland kristna finns så mycket skuld och skam i att ha konsumerat en annan människa. Inom kyrkan behöver vi därför skapa forum så att unga vågar prata utan att bli dömda.

Att inte räcka till

Det absolut sämsta med nätet tycker Johanna är känslan av otillräcklighet. Hon menar att vi måste prata mer om självkänsla med ungdomar.
– Vårt grundvärde är att vi är Guds älskade barn och att vi har vårt namn skrivet i himlen.
I sitt jobb och som aktiv inom kyrkan har hon märkt att det är vanligt bland kristna ungdomar att visa upp det som är bra i livet i högre utsträckning än andra. Mycket av kompishäng och samlingar i kyrkan lyfts fram på nätet. Däremot är det inte så vanligt att visa en mindre bra vardag.
– Jag träffar många inom kyrkan som känner krav på nätet att man ska ha ett stort socialt nätverk och högprestera. Problemet är ofta att vi jämför vårt sämsta med någon annans bästa. Vi behöver hitta en balans där vi vågar vara lite mer transparenta med livets upp- och nergångar.

Ett annat område där otillräckligheten ofta kan kännas stor rör mat och träning.
– När man kommer in i tonåren förändras kroppen och särskilt många tjejer mår dåligt över sina kurvor, vilka ju är helt naturliga. Man har inte längre ett barns kropp, men det de möts av i media är modeller vars kroppar helt saknar kvinnliga former. Ibland resulterar det i att tjejer får panik när de börjar lägga på sig, vilket kan leda till att de slutar äta. Vid varje tonårsläger där jag deltar som ledare möter jag tjejer som har problem med detta. För killar lutar det ofta mer åt träningshets. I båda fallen kan det leda till självskadebeteende.

Johanna träffar många inom kyrkan som känner krav på nätet att man ska ha ett stort socialt nätverk och högprestera. Problemet, menar hon, är ofta att vi jämför vårt sämsta med någon annans bästa.

Har föräldrar koll?

På frågan om föräldrar har koll på vad som händer på nätet är Johanna tveksam.
– Vi måste bli föräldrar på nätet också, när det är en så stor del av barnens liv. Ladda ner apparna och sätt dig in i hur de fungerar. Då är det lättare för både er och dem att ett starta samtal.
När det kommer till porr tycker Johanna att man redan när barnen är små ska vara tydlig med att det finns gränser. Sätt namn på barns intima kroppsdelar så att de kan förklara saker de är med om eller har tittat på.
– Hoppa över det stora porrsnacket och ta det istället steg för steg.
Många tonåringar tror inte att föräldrar känner till porr. Johanna uppmanar oss att våga prata och lyfta frågor som rör sex och porr så att ungdomarna inte behöver ta initiativet. För det kommer bli jobbigt och obekvämt, men visa att man vågar prata om det ändå.

Fördelar med nätet

Trots de svårigheter man möter på nätet ska vi inte glömma bort det positiva. Kontakten med vänner och familj, utbudet av god underhållning, grupper för specialintressen och nya saker att lära sig är bara några saker som är positiva med internet.
– Uppmuntra barn och ungdomar till att vara transparenta med vad de möter. Hjälp dem med att sluta jämföra sig med andra och att inte låta upplevelser på nätet få sätta värdet på en som person. Begränsa också tiden. Vi behöver fysisk kontakt med andra människor.

Johanna avslutar intervjun med att nämna ett talesätt som en av hennes vänner har. ”First the throne – then the phone”. Somna och vakna inte med telefonen utan med Jesus. Det är ett talesätt som kan inspirera både mig och dig.


text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
foto: Carolina Olofsgård


Länktips från Johanna

startaom.se

Erbjuder praktiska verktyg till de som söker hjälp att sluta titta på nätporr
och vi vill erbjuda en möjlighet att starta om. Drivs av Frälsningsarmén.

porrfribarndom.se

Verkar för att alla barn ska få växa upp i en tillvaro som är fri från nätpornografi och ha möjlighet att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan.

reality-check.nu

Erbjuder utbildningsmaterial och verktyg för att främja ungas sexuella hälsa och förebygga sexualiserad exploatering och sexualiserat våld.


INFORMATION OM PORNOGRAFI OCH MÄNNISKOHANDEL >