sam_adminSamhälle

Var inte rädd för det främmande

Någon sa i valdebatten de är inte svenskar, de passar inte in. Ett uttalande som i min tolkning av Bibeln får himlens Gud att gråta.

Under årets valkampanj såg vi hur värderingsfrågorna blev allt mer relevanta. I ett demokratiskt land är det självklart att vi ska rösta efter vår övertygelse. Samtidigt är jag tacksam för det moraliska och etiska rättesnöre som finns i Bibeln. Vi som kallar oss kristna är tänkta att formas efter hans sons (Jesu) bild, som Paulus uttrycker det i Romarbrevet 8:29. Då är det av yttersta vikt att fundera över vad som kännetecknar Jesus.

Ofta går mina tankar till Matteus-evangeliet kapitel 25, där Jesus talar om vad som utmärker de som vill följa honom. Väldigt tydlig är uppmaningen att stå upp för de minsta, att hjälpa och skydda den som är utsatt. Den som hungrar, törstar, är slagen, naken… Allt vad vi har gjort för den minsta har vi gjort för Jesus, enligt texten.

Det tycks som om kristen tro inte kan omfatta främlingsfientlighet eller rasism. Bibeln lär oss att älska och stå upp för människor som inte tillhör vårt eget folk, som inte har sitt ursprung i vårt eget kulturella sammanhang. Det blir kristallklart i Jesu liknelse om den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37), och när Jesus möter den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4:4-42). I Jesu efterföljelse finns inte utrymme för rädsla och avståndstagande från den som är främmande, inte ens den som ber till en främmande gud. I Jesu efterföljelse finns bara kärlek och hopp, och det omfattar alla.

Det tycks också som om Guds hjärta på ett särskilt sätt omfamnar dessa som ”inte passar in”. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan”…” (Jer 22:3b) Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud, ”…”, som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. (5 Mos 10:18) Det finns all anledning för mig, som Jesu efterföljare, att fundera på hur min efterföljelse tar sig uttryck och vilka grundvärderingar den bygger på. Jag vill leva ett liv som präglas av hans sons bild.

För varje år som går blir UV-bönen allt viktigare för mig – Gör mig sådan du vill ha mig, använd mig varenda dag. Den strofen är en god utgångspunkt för att inte tappa bort sig bland alla budskap och ”fake news”, som vill skrämma oss att ta avstånd från det som känns främmande. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. (1 Joh 4:18a)


Text: Kjell Larsson

Foto: Chris Nguyen, unsplash