Carolina OlofsgårdFörsamlingar, Samhälle

Att omfamna den kristna identiteten utanför kyrkan

Scott Breslin vill uppmuntra alla kristna att omfamna den kristna identiteten i vår vardag. Många av oss tillbringar mer vaken tid på jobbet än hemma och därför blir jobbet en viktig plats, även för Gud.

Jag tog kontakt med Scott för att höra hur vår tro kan komma till uttryck på våra arbetsplatser, vilka erfarenheter han själv bär med sig och hur vi kan stärka vår kristna identitet.

Varför är det viktigt att våga stå upp för vår tro på jobbet?

För att det innebär att vi låter tron leda och prägla vår attityd, våra handlingar och samtal på jobbet. När Jesus uppmanar oss att följa honom menar han alla timmar på dygnet, vilket innebär att vi ska följa honom när vi är hemma, på jobbet och även i andra sammanhang där vi finns med. Då vi tillbringar så många timmar på jobbet blir arbetsplatsen en viktig arena.

På vilka olika sätt kan tron komma till uttryck där?

Fastän det kan verka märkligt för en del så uppmuntrar jag kristna att i första hand fokusera på att uttrycka sin tro genom handlingar och attityder istället för att dela evangeliet med ord. Att i ett första steg börja tala om Jesus med dina arbetskamrater kan kännas för stort. Bön, bemötande och goda handlingar är som att plöja åkern. Plöjningen är det tuffa arbetet som behöver göras före sådd.

Jag har ett konkret förslag på hur du kan komma igång. Välj ut tio personer på ditt jobb och lär dig namnet på deras respektive. Be för varje person i 30 sekunder varje vecka. Lär dig sedan namnen på deras barn och börja även be för dem i 30 sekunder varje vecka. Upptäck vad som händer!

Har du något eget exempel på hur din tro har kommit till uttryck?

En gång hade jag en mycket besvärlig chef. Situationen var så jobbig att jag ofta grät när jag kom hem. Men jag beslutade mig för att förlåta honom och att även be för honom som person och ledare. Jag bestämde mig också för att inte delta i skvallret om honom på jobbet, utan istället hitta sätt att uppmuntra honom. Jag gjorde helt enkelt vad jag kunde för att gilla honom. När jag efter tre veckors tid hade bett för honom blev jag en måndagsmorgon inkallad till hans kontor. Han stängde dörren och bad mig slå mig ner. Jag var övertygad om att han skulle avskeda mig, men istället fick jag veta att han hade blivit kristen den helgen. Om jag ska vara helt ärlig var jag lite skeptisk, men några veckor efter denna händelse var vi flera som upplevde förändringar hos honom. Min chef hade mött Jesus. Jag hade plöjt åkern och Gud hade sedan använt någon annan i min chefs omgivning för att så.

Hur kan vi jobba med att stärka vår kristna identitet?

Jag har skrivit en kort bok i ämnet, där jag går på djupet med vår kristna identitet och särskilt det som kallas vår prästerliga identitet. Jag har upptäckt att även om teologin om det allmänna prästadömet är grundläggande för oss kristna, pratas det sällan om det i kyrkan. Det är därför inte så förvånande att många kristna inte känner till att Gud har gjort alla Jesus efterföljare till präster. I den identiteten har vi som uppgift att representera Gud inför människor, men även att representera människor inför Gud. Att förstå vår prästerliga identitet är nyckeln till att förstå vår kristna identitet.

Varför har du valt att fokusera på det här området?

För att jag vill uppmuntra alla som följer Jesus, oavsett yrke, att omfamna den kristna identiteten. Jag tror att hela kyrkan, och inte bara de få som jobbar inom kyrkan, kommer att behövas för att nå hela världen.

text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
foto: Susanne Goldschmid/Cinfo


SCOTT BRESLIN har sina rötter i Kalifornien, USA. Under 22 års tid jobbade han i norra Mellanöstern med ett konsultföretag, samtidigt som han tillsammans med sin fru ledde en församlingsplantering i landet. 2009 flyttade han till Sverige för att jobba som Director (generalsekreterare) för den kristna biståndsorganisationen Operation Mercy, en av SAM:s samarbetsorganisationer. Sedan 2019 jobbar han som regionsledare för OM i Norden.