Carolina OlofsgårdSamhälle

Med önskan om en föränderlig och kärnfull jul

Hur har julfirandet egentligen förändrats över tid och firas den idag till minne av Kristi födelse? Vi bad vår församlingskonsulent Ulf Häggqvist att skriva ner sina tankar kring julen.

”Så ska det vara för så har det alltid varit!” Kanske du känner igen argumentet inte minst i juletid? Förslaget att förenkla julbordet stupar ofta på att varje rätt har sin försvarare. Kanske känns det som om inget förändrats i julfirandet, men sett i ett lite längre perspektiv har mycket ändå hänt. Ny teknik, globalisering och samhällsförändringar är några faktorer som påverkar. En annan är förändrade familjestrukturer där allt fler har syskon och föräldrar i olika konstellationer. En del firar därför jul i flera omgångar, medan andra väljer att packa väskan och resa bort från alltsammans. Ytterligare några andra sitter tyvärr ensamma över julhelgen.

Eftersom sekulariseringen fortgår blir det kristna innehållet allt mindre betydelsefullt för många. Julen firas ofta med traditioner, men frikopplad från kristen tro. En undersökning från Ungdomsbarometern och Coca Cola gjord för några år sedan ger en aning om framtiden. De som är yngre önskar mindre skärmtid och vill bevara umgänget med släkt och vänner, julklappar, gran och pynt. De efterfrågar mer av alkoholfritt firande, vegetariska alternativ på julbordet och ökad hänsyn till miljöaspekterna.

Men kyrkan då? Vad har hänt med firandet för oss som värdesätter budskapet om hur Gud blir människa för vår och världens skull? I början av 1900-talet deltog ca 70 % av befolkningen i julottan och idag bara några få. En koll bland SAM:s pastorer bekräftar bilden att julottan nästan försvunnit inom frikyrkan, men att alternativen blivit fler. Midnattsgudstjänsterna har ökat i popularitet liksom julbönen. Många kyrkor erbjuder också konserter och sånggudstjänster. Hela vår samhällsutveckling har gått mot mer variation och det gäller även julfirandet. Tiden när nästan alla paket öppnades på julafton och majoriteten satt i kyrkan på juldagsmorgonen är borta. Men vi som missionsrörelse har oavsett om samlingen kallas midnattsgudstjänst, otta eller julbön samma viktiga ärende: ”Idag har en frälsare fötts åt er” (Luk 2:11). Vare sig du och dina närmaste firar med eller utan tomte eller om menyn består av köttbullar eller vegetariska alternativ så glöm inte bort vem vi firar och varför. Jag vill utmana dig att välja ut minst ett tillfälle i julhelgen då du och dina närmaste deltar i en gudstjänst. Fira att Jesus är född!


Text: Ulf Häggqvist, församlingskonsulent SAM