Carolina OlofsgårdSamhälle

Kjell Larsson: Bön i tider av oro

Denna strof från vår fina lovsångsskatt ljuder inom mig i dessa tider när oron tenderar ta att över. Med ”i dessa tider” syftar jag på coronapandemin som nu skakar om vårt land och vår värld. Det som nu sker gör att två ord ringer lite extra inom mig: trygghet och säkerhet. Trygghet Vi kan känna oss trygga med att våra ... Read More

Denna strof från vår fina lovsångsskatt ljuder inom mig i dessa tider när oron tenderar ta att över. Med ”i dessa tider” syftar jag på coronapandemin som nu skakar om vårt land och vår värld. Det som nu sker gör att två ord ringer lite extra inom mig: trygghet och säkerhet.

Trygghet

Vi kan känna oss trygga med att våra liv är i Guds hand också i oroliga tider. Det handlar om att leva i förtröstan på någon som är större än alla virus i världen. Då så många just nu upplever oro får vi som kyrka förmedla den trygghet som finns i tron och förtröstan på vår Gud.

Säkerhet

Samtidigt får vi hjälpa varandra till trygghet genom att tänka över vår och andras säkerhet. Det gäller att vi tar myndigheters råd och restriktioner på allvar för att minska smittspridningen. Här kan vi alla hjälpa till med att tvätta händerna och stanna hemma om man känner sjukdomssymtom.

Gemensam bön

För min del formas i detta nu en bön i mitt inre. Kanske kan du hjälpa mig genom att stämma in i den, i din kammare eller vid er gudstjänst. Låt oss be:

”Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, Amen.”

Guds frid,

hälsar
Kjell Larsson, missionsföreståndare SAM