• VÄLJ
Hur får vi unga att stanna?

Hur får vi unga att stanna?

Rapporten ”Här för att stanna” släpptes hösten 2020 och handlar om hur vi kan hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap. Med utgångspunkt i rapporten har frågor och samtal kring alla de som lämnar kyrkan pågått i olika forum, även nu under våren. Det är ett oerhört viktigt samtal som behöver belysas.

En tro som håller i alla livets skeden

En tro som håller i alla livets skeden

André Dahlquist är sedan ett år tillbaka anställd som utbildnings- och ungdomskonsulent på SAU. Han har bland annat ansvar för ungdomsledarna, sommarbibelskolan, konfirmationshelgen och tillsammans med Andreas Joakimsson tonårslägren på Gullbranna- och Bödagården. Här berättar han om året som ligger bakom och satsningen på Ung Tro:s sommarbibelskola.