• VÄLJ
Hur får vi unga att stanna?

Hur får vi unga att stanna?

Rapporten ”Här för att stanna” släpptes i höstas och handlar om hur vi kan hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap. Med utgångspunkt i rapporten har frågor och samtal kring alla de som lämnar kyrkan pågått i olika forum, även nu under våren. Det är ett oerhört viktigt samtal som behöver belysas.

En tro som håller i alla livets skeden

En tro som håller i alla livets skeden

André Dahlquist är sedan ett år tillbaka anställd som utbildnings- och ungdomskonsulent på SAU. Han har bland annat ansvar för ungdomsledarna, sommarbibelskolan, konfirmationshelgen och tillsammans med Andreas Joakimsson tonårslägren på Gullbranna- och Bödagården. Här berättar han om året som ligger bakom och satsningen på Ung Tro:s sommarbibelskola.