• VÄLJ
Sjukvårdsteamet öppnar dörrar

Sjukvårdsteamet öppnar dörrar

I en sliten skolbyggnad har en mycket blandad skara samlats. Alla väntar tålmodigt på sin tur. Vi befinner oss i en by i ett bergigt land i Centralasien. Ett mobilt sjukvårdsteam har precis kommit till byn och många vill passa på att göra en hälsokontroll, kolla sitt blodtryck eller få barnen vaccinerade. Det är långt till närmaste vårdcentral och ännu längre till ett sjukhus.

Gud har ingen genre

Gud har ingen genre

Jag lärde mig mycket om lovsång under min tid i Sydney. Bland annat fick jag med mig att lovsång inte är bundet till en viss musik- eller dansstil, utan det viktiga är att sången kommer från hjärtat, säger Viktor Alnervik, som i juli 2019 åkte till Australien för att gå bibelskola.

Sången som bär oss

Sången som bär oss

Artisten och låtskrivaren Michael Jeff Johnson fann redan i tidig ålder sin passion för kristen musik. Fastän det dröjde innan Michael fann sitt eget musikaliska uttryck har han alltid känt musikens kraft och hur den bär oss när vi sjunger tillsammans. Jag kontaktade Michael för att samtala om musikens funktion i våra gudstjänster och om hur vi finner en gemensam sång där alla hittar hem.

Guds tilltal på mitt språk

Guds tilltal på mitt språk

Batimat från ramoaainafolket var gift med pastorn i församlingen och hade funnits med i församlingen hela sitt liv. Hon visste vad det innebar att vara en kristen och brukade läsa Bibeln på pidgin-engelska. Men så äntligen fanns Bibeln att läsa på ramoaaini. På invigningsdagen stod hon långt fram i kön för att köpa sitt första Nya testamente på sitt eget modersmål.

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Solomon på Papua Nya Guinea är en av de lokala medarbetarna som arbetat med att översätta Bibeln till fanamaket. Med över 850 olika språk är landet ett av världens språktätaste. Engelska är, tillsammans med tok pisin och hiri motu, officiellt språk, men väldigt få av landets invånare kan använda språket. Här berättar Solomon om vad det betyder att få läsa Guds ord på sitt modersmål.

Musiken – ett mäktigt verktyg

Musiken – ett mäktigt verktyg

Hur hittar vi en gemensam församlingssång som når över generationer och kulturer? Det är en fråga som Sara Vittgård brottas med tillsammans med SAM/SAU:s musikråd. Att musik är en fråga som engagerar är inte konstigt med tanke på hur mycket musiken berör oss som människor. Kanske är sång och musik mycket viktigare för vårt andliga liv än vad vi förstå.

Bibelöversättare – ett annorlunda liv

Bibelöversättare – ett annorlunda liv

Maria Gustafsson flyttade till Tchad i januari 2019, för att jobba med bibelöversättning. Arbetet är i en tidig fas och Maria deltar i skapandet av ett skriftspråk för mulgifolket. Sedan våren
2020 har hon befunnit sig i Sverige, på grund av coronapandemin. Men hon
håller tät kontakt med medarbetare i Tchad och har kunnat fortsätta sitt arbete.
Här berättar hon om hur det är att arbeta och leva och arbeta i Tchad.

Hjälpen blev svar på bön

Hjälpen blev svar på bön

Under sommaren har flera av våra systerkyrkor tack vare stöd från oss i Sverige och våra systerkyrkor i Hong Kong och Makau, kunnat dela ut mat, tvål och ansiktsmasker till några av de familjer som drabbats värst av de restriktioner som följt i spåren av coronapandemin. Tacksamheten hos dem som fått ta emot hjälp är stor, många ser det som svar på bön.