Marita GoodBarn och ungdom, SAU

En tro som håller i alla livets skeden

André Dahlquist är sedan ett år tillbaka anställd som utbildnings- och ungdomskonsulent på SAU. Han har bland annat ansvar för ungdomsledarna, sommarbibelskolan, konfirmationshelgen och tillsammans med Andreas Joakimsson tonårslägren på Gullbranna- och Bödagården. Här berättar han om året som ligger bakom och satsningen på Ung Tro:s sommarbibelskola.


André, hur skulle du vilja sammanfatta ditt första år på SAU?
– Det blev lite speciellt. Men jag är tacksam för det team jag har runt omkring mig och för den stöttning jag får där. Tillsammans med dem har jag fått testa att hitta nya vägar när det som vi brukar göra riktigt bra, inte går att genomföra.

Har du något speciellt minne du skulle vilja dela med oss?
– Det skulle vara glimtar av möten under året. Ungdomsledardagarna vi hann genomföra i september, T-centralen som vi sände live tillsammans med ungdomsrådet. Vi har också mötts digitalt på Zoom, träffar med över hundra SAU:are. Allt detta visar att det finns kraft i rörelsen.

Det har varit rätt mycket som fått planeras om och sedan planeras om igen och ibland ställas in helt. Hur gör du för att orka ta nya tag?
– Jag lutar åt Gud, sätter mitt hopp och tro till Honom. Jag får förtrösta på att Han har den större bilden som jag inte har och fortfarande inte kan se. Jag tar sikte längre fram.

En av de saker som du håller i är SAU:s nya satsning, Ung Tro:s Sommarbibelskola. Berätta, vad är tanken där?
– Under många år har SAU haft sommarkonfirmation på Mullsjö Folkhögskola. Men behovet har förändrats i takt med att våra församlingar alltmer har ordnat konfirmationsundervisning i den egna församlingen eller tillsammans med församlingar i närområdet. Tanken med sommarbibelskolan är att ta vid efter konfirmationen för den som längtar efter ännu mer av Bibeln. Vi hoppas satsningen ska bli något nytt i SAU:s stora variation av arrangemang. Något intimt och nära där ungdomar verkligen får möjlighet att ställa frågorna och brottas med tron för att sedan ta med sig den hem. Min personliga förhoppning är att vi får ungdomar som får möta en tro som håller i alla säsonger, tränas att bli ledare och som släpps fram i församlingen när de kommer hem.

Text: Marita Good, kommunikatör
Foto: Pixabay