Marita GoodÅterrapporter, Internationellt arbete, Vittnesbörd

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering

Solomon på Papua Nya Guinea är en av de lokala medarbetarna som arbetat med att översätta Bibeln till fanamaket. Med över 850 olika språk är landet ett av världens språktätaste. Engelska är, tillsammans med tok pisin och hiri motu, officiellt språk, men väldigt få av landets invånare kan använda språket. Här berättar Solomon om vad det betyder att få läsa Guds ord på sitt modersmål.

Arbetet med bibelöversättning är ett samarbete mellan lokala medarbetare som kan sitt språk och utomstående bibelöversättare som fungerar som projektledare och ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet.

Att inte ha en bibel på sitt eget modersmål gör att det är svårt att ta till sig och riktigt förstå budskapet. Det blir också svårt att predika och undervisa, när Bibeln finns på ett annat språk. Avsaknaden av en bibelöversättning som man kan förstå gör att mycket misstolkas och att villoläror lätt får fäste. Trots att majoriteten av befolkningen på Papua Nya Guinea är medlemmar i kristna kyrkor är det många som kombinerar den kristna tron med inhemska religioner.

För Solomons del har arbetet med att översätta Bibeln blivit en ögonöppnare. Fastän han är språkkunnig och har haft tillgång till Bibeln både på engelska och flera lokala språk, var det först när han läste den på sitt eget modersmål som han verkligen förstod.

– Jag minns när jag läste igenom första Korinthierbrevet på fanamaket för första gången. Innan vi började med översättningen förstod jag inte mycket av det Paulus skrev. Nu var det som att jag satt tillsammans med korintierna och lyssnade på Paulus. Jag förstod precis vad han menade. Vilken välsignelse att nu förstå vad Jesu död betyder. För oss är den verkligen en Guds kraft.


Text: Marita Good
Foto: Lisbeth Fritzell


I maj 2020 var det tänkt att bibelöversättningen till fanamaket-språket på Papua Nya Guinea skulle invigas, men på grund av coronapandemin har invigningen fått skjutas på framtiden. Oavsett när det ges möjlighet till firande är översättningen gjord och uppskattas redan av många läsare.