Skolstöd för marginaliserade

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.

Skolstöd för de mest utsatta

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att ge stödundervisning och om att dela ut skolmaterial samt skoluniformer.

Skola för de gömda barnen

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.

Skola för en utsatt minoritet

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.

Skola och utbildningsstöd

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad, ett av världens fattigaste länder.(1) I detta land, där en majoritet varken kan läsa eller skriva, erbjuder vi skolgång för särskilt utsatta barn.

Skola som flyttar med eleverna

Bland herdar i Centralasien utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för barnen.