Skola för en utsatt minoritet

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.

Att tillhöra minoriteten av kristna i detta muslimska land innebär många utmaningar. Man har extra svårt att få jobb. Man betraktas som otroende och vilseförd och man får utstå en allmän diskriminering i samhället.1 I skolan blir barnen illa behandlade av både elever och lärare. För flickorna är det ännu svårare. Flickor i allmänhet får bara några få års skolgång. De anses inte behöva mycket utbildning, eftersom de inte ska jobba i framtiden. Att gå i en skola som fungerar bra kostar pengar och oftast väljer föräldrar att satsa de små resurser som finns enbart på pojkarna.

Här stödjer Svenska Alliansmissionen en kristen grundskola där vi, tillsammans med er, kan säkerställa att både flickor och pojkar från den kristna minoriteten får samma chans att utbilda sig som andra barn och ungdomar i samhället.

Utbildningsgraden höjs i en diskriminerad folkgrupp

I en stad med ca 100 000 invånare finns den kristna skola som vi stödjer. Det är en skola där flickor och pojkar får en fristad, där de utan att bli diskriminerade och trakasserade, får en god grundläggande utbildning. På skolan går ungefär 200 elever.

Efter tio år får eleverna en grundskoleexamen och de har goda chanser att få ett bra jobb. De kan också läsa vidare på universitetsnivå. Många av dem siktar högt och utbildar sig till läkare eller lärare, yrken med hög status i det här landet.

När skolan startade 1922, satsade man på att ge flickor från den kristna minoriteten en ordentlig utbildning. I landet får flickor generellt sämre möjlighet till utbildning än pojkar, något som drabbar flickor i minoritetsfolken ännu hårdare. De pojkar som fanns på skolan tidigare var tvungna att byta skola efter årskurs fem. Numera får även pojkar studera på skolan upp till årskurs 10. Detta efter att man byggt om och anpassat skolans lokaler efter landets skollagar som kräver att pojkar och flickor i de högre årskurserna går i separata klassrum. År 2022, 100 år efter skolans bildande, kommer den första klassen med pojkar att ta examen efter tio års grundutbildning.

Under jubileumsfirandet, som ägde rum i oktober 2022, annonserade skolan dessutom att man nu kommer att öppna upp möjligheten för elever med andra trosuppfattningar att läsa där. Anledningen är bland annat att ge eleverna bättre förutsättningar att möta det omgivande samhället. Och även låta samhället lära känna den kristna minoriteten. Skolans lärare och personal kommer dock fortsatt enbart komma från den kristna minoritetsgruppen.

Du kan stödja skolan i Centralasien genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Samarbetspartner: TEAM (The Evangelical Alliance Mission)

1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
2 Källa: Open Doors