Skolstöd för marginaliserade

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.

Att tigga pengar på gatorna i rikare länder är en desperat handling som många romer ser som sitt bästa alternativ. Fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning och utanförskap i samhället är anledningar till att människor väljer tiggeri. Rumänien är ett av EU:s fattigaste medlemsländer, till stor del på grund av vanskötsel av landets ekonomi och omfattande korruption.(1)

Här finns Svenska Alliansmissionen med i ett arbete där vi, tillsammans med er, skapar en bättre framtid för barn och unga i Rumänien. Framförallt handlar det om skolstöd, men även om att bryta den negativa självbild som finns hos många, inte minst i den romska minoriteten.

Barnen som stannar i skolan ser en ljusare framtid

Genom organisationen ”Valoare Plus” arbetar vi i ett av Rumäniens fattigaste distrikt, i ett område runt staden Bacau. Härifrån kommer många av de människor som tigger på gatorna i Sverige. Under flera år har organisationen systematiskt gett stöd till utsatta barn, varav många romer, för att hjälpa dem genom skolan.

Projektet fungerar som ett komplement till den vanliga skolan och riktar sig till barn mellan 10 och 14 år. Syftet är att höja medvetenheten kring skolgångens positiva effekter och att ge extra stöd till de elever som saknar hjälp hemifrån. Det är inte ovanligt att romska barn hoppar av skolan efter bara några år.

Romer har historiskt sett varit illa sedda i samhället, vilket har skapat dåligt självförtroende hos många av dem.1 Ett viktigt syfte med skolprojektet är därför att arbeta för ökat självförtroende hos barnen, att stärka deras självbild och ge dem mod att våga drömma om framtiden. På så sätt skapas bättre förutsättningar för dem att vidareutbilda sig, få ett arbete och lägga grunden för ett bra liv hemma i Rumänien.

Genom projektet har allt fler barn och ungdomar lyckats fortsätta med sina studier och flera har gått vidare till högre utbildningar. Borgmästare och rektorer från flera andra orter har hört av sig och efterfrågar liknande projekt i sina skolor. Vi tror att den här typen av skolstöd är ett hållbart och långsiktigt sätt att hjälpa romerna.

Du kan stödja de romska barnen i sin skolgång  genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Samarbetspartner: Sam-Hjälp samt den lokala organisationen ”Valoare Plus”