Skola och utbildningsstöd

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad, ett av världens fattigaste länder.(1) I detta land, där en majoritet varken kan läsa eller skriva, erbjuder vi skolgång för särskilt utsatta barn.

Trots att Tchad har infört tio års skolplikt är det långt ifrån alla barn som går i skolan. Skolväsendet har hämmats både av krig och av brist på pengar och utbildade lärare. I vissa områden på landsbygden finns inga skolor alls. Knappt en tredjedel av befolkningen, och bara en femtedel av kvinnorna, kan läsa och skriva. Utan egen utbildning ser många föräldrar inte nyttan med skolgång för sina barn. Speciellt utsatta är flickor, som man vill ska stanna hemma och lära sig hushållsarbete inför kommande familjeliv. I Tchad kan flickor giftas bort redan vid 12-13 års ålder.(2)

Här driver Svenska Alliansmissionens samarbetspartner grundskolor. Vi stödjer också ungdomar som vill studera vidare. Tillsammans med er utrustar vi en ny generation som på sikt kan vara med och lyfta landet ur fattigdom och konflikter.

Utbildning som ger bättre försörjning

Tchad består till stor del av stäppmarker och öken. En liten del av landet, främst runt Tchadsjön och i de sydvästra delarna, är odlingsbar. Tre av fyra tchadier lever av jordbruk eller boskapsskötsel och klarar sig på de små odlingar man kan ha runt sitt hus. Det är ett tufft liv som till stor del handlar om att överleva från dag till dag. Många föräldrar ser inte betydelsen av att barnen går i skolan. De behövs istället hemma för att hjälpa till med familjens försörjning. Dessutom kostar skolan pengar, något en fattig jordbrukare saknar.(2)

Svenska Alliansmissionen stödjer en kristen grundskola i staden Bol. Eleverna kommer från både kristna och muslimska familjer. Flera av barnen har av olika anledningar förlorat en eller båda föräldrarna. Andra kommer från mycket fattiga familjer och skulle inte ha möjlighet att gå i skolan utan hjälp utifrån. Barnen får en grundutbildning som ger förutsättningar för vidare studier och bättre försörjning. Undersökningar visar att de kvinnor som har gått i skolan bättre kan ta hand om sina barn och att barnadödligheten i dessa familjer är lägre.(3) Skolorna har inslag av kristen tro i sin undervisning, något som inte har skrämt muslimerna. Många byar i muslimska områden välkomnar istället kristna skolor.

Vi ger också stöd till ungdomar som vill fortsätta sina studier på gymnasienivå för att sedan lättare kunna hitta ett arbete och försörja sina familjer. Många vill göra skillnad i sitt land och arbeta med viktiga frågor, exempelvis rättvisa.

Du kan stödja arbetet med utbildning i Tchad genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Samarbetspartner: Église Evangelique au Tchad (Evangeliska kyrkan i Tchad)

1 Källa: Human Development Index Ranking, FN
2 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
3 Källa: UNICEF