Skola som flyttar med eleverna

Bland herdar i Centralasien utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för barnen.

I ett mycket bergigt område i Centralasien lever ett halvnomadiskt folk. De försörjer sig som djurskötare, eller herdar, och flyttar med djuren allteftersom det behövs nytt bete. På vintern befinner de sig nere i dalen och på sommaren högt uppe i bergen. Det är ett tufft liv, inte minst för barnen som oftast förlorar sin möjlighet till skolgång. Det leder till att utbildningsgraden är extremt låg och många kan varken läsa eller skriva.

Nomaderna lever tillsammans i storfamiljer eller klaner. Bland dessa människor arbetar Svenska Alliansmissionen sedan ett 20-tal år tillbaka. Tillsammans med en samarbetspartner i landet ser vi till att herdarnas barn får tillgång till utbildning. Med hjälp av ert stöd utbildar vi lärare från den egna folkgruppen som lever tillsammans med familjerna och flyttar med när djuren behöver nytt bete.

Viktiga kunskaper når barnen i bergen

Utbildning är en mänsklig rättighet. Trots det står drygt 260 miljoner barn utan grundläggande skolgång (1). Några av dem lever i bergen i Centralasien. När man inte bor på samma plats året runt är det svårt att hitta skolor som fungerar för barnen. Om man istället väljer att bosätta sig nära en skola för att ge barnen möjlighet till utbildning, har familjen mycket små chanser att försörja sig. För den här folkgruppen har enda alternativet varit att skicka barnen till en koranskola med internat. Koranskolorna tar bara emot pojkar, drivs av religiösa partier och sprider ofta fundamentalistiska tankar.(2)

De mobila skolorna vi stödjer, startades på en direkt förfrågan från folkgruppen. De tog kontakt med vår lokala partner i önskan om att förändra situationen. Genom de mobila skolorna ger vi både pojkar och flickor samma förutsättningar till utbildning utan att splittra familjerna och utan att barnen förlorar sin etniska identitet.

Undervisningen sker på barnens eget modersmål, det gör att barnen lättare tar till sig kunskaperna. Barnen lär sig också landets officiella språk, vilket ger dem goda förutsättningar för vidare studier och att delta i det omgivande samhället. Genom vår samarbetspartner utbildar vi lärare från den egna folkgruppen och tar fram läroböcker och skolmaterial som fungerar i den enkla skolmiljön. Undervisningen hålls utomhus, i tält eller enklare lerhyddor. I arbetet upprätthålls också en administration gentemot myndigheterna, vilket gör att skolorna är officiellt godkända. Många av barnen går vidare till högre studier på permanenta skolor och har inga problem att där följa med i undervisningen. Det är tecken på att den mobila utbildningen fungerar.

Du kan stödja de mobila skolorna genom att ge en gåva eller starta en egen insamling.

Samarbetspartner: Lokal organisation (av säkerhetsskäl kan vi inte uppge dess namn)

1 Källa: Svenska Unescorådet
2 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet