Smarta växthus ger mat på bordet

I Somalia försörjer sig en stor del av befolkningen av boskapsskötsel och småjordbruk, något som blivit allt svårare på grund av klimatförändringar.
Här arbetar vi i ett odlingsprojekt med växthus byggda av nät som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhället.

Upprättelse för utsatt folkgrupp

Genom skolverksamhet och socialt företagande arbetar vi i Rumänien för att lyfta romers rättigheter och se hur de blir en stolthet i det rumänska samhället, istället för ett undangömt folk.

Stödgrupper för hiv-smittade

Eswatini i södra Afrika är ett av de länder i världen som drabbats värst av hiv-epidemin. Här har vi, tillsammans med vår systerkyrka, under flera år arbetat för att öka kunskapen om sjukdomen, minska smittspridningen och ge stöd till dem som drabbats.

Familjestöd

I Moçambique har en till två miljoner barn förlorat en eller båda sina föräldrar, de flesta på grund av aids. Utan stöd riskerar barnen att missa sin skolgång, hamna på gatan, bli bortgifta eller utsättas för människohandel.(1) Många av de här barnen växer upp hos släktingar eller äldre syskon. Genom att erbjuda anpassade insatser för familjerna ökar möjligheten till en hoppfull framtid.