Familjestöd

I Moçambique har en till två miljoner barn förlorat en eller båda sina föräldrar, de flesta på grund av aids. Utan stöd riskerar barnen att missa sin skolgång, hamna på gatan, bli bortgifta eller utsättas för människohandel.(1) Många av de här barnen växer upp hos släktingar eller äldre syskon. Genom att erbjuda anpassade insatser för familjerna ökar möjligheten till en hoppfull framtid.

Projektet vi stödjer drivs av SAM:s samarbetsorganisation Kubatsirana. Det handlar om förebyggande insatser, för att tidigt upptäcka barn i riskzonen och stärka familjernas möjligheter att skapa en trygg tillvaro. Vi arbetar också med att öka kunskapen på samhällsnivå, till vårdnadshavare, hjälp till eget företagande och att lära barnen själva förstå sina rättigheter.

Projektet riktas främst till ensamstående mammor med ansvar för egna och ofta andras barn, samt till tonåringar med ansvar för yngre syskon. De är utsatta på flera sätt och hamnar mycket lätt i svåra levnadsförhållanden.

I arbetet tar man hjälp av lokala myndighetspersoner och andra nyckelpersoner, såsom socialarbetare, lärare eller ledare i kyrkor. De utbildas i frågor kring barns rättigheter och behov av psykosocialt stöd. Tillsammans med dem görs sedan direkta och anpassade insatser i familjer. Lokala myndigheter uppmuntras att skapa system och nätverk för att öka utsatta barns tillgång till sociala tjänster och andra grundläggande rättigheter. Det gäller inte minst att förhindra att barn och tonåringar utsätts för misshandel, vanvård och sexuellt våld. Arbetet har bidragit till ett större engagemang för utsatta familjer i samhället och motivation att identifiera vilka familjer och barn som behöver stöd. I projektet arbetar vi också med att alla barn registreras och får ett födelsebevis, vilket ger dem tillgång till viktiga samhällsfunktioner såsom skola och hälsovård.

Kubatsirana bildar stödgrupper. Där får vårdnadshavare lära sig om vikten av näringsrik mat, sjukvård och skolgång. I stödgruppen får familjerna också bättre kunskap om vilka rättigheter de har och hur de kan ta vara på dem. Man startar även spargrupper där medlemmarna får hjälp att starta en egen verksamhet. I gruppen får de en enkel utbildning i småföretagande och utifrån intresse får de hjälp att komma igång. Exempelvis har flera familjer fått lära sig mer om effektiv odling och de har fått hjälp med utsäde, jordbruksredskap och bevattning.

Man startar också speciella barnklubbar där barn får lära sig mer om riskerna att utsättas för sexuellt våld och vilka rättigheter de har. Kubatsirana hjälper även till med skolmaterial, skoluniformer och matpaket till familjer som ännu inte kan försörja sig själva. På grund av coronapandemin var dessa behov extra stora, då hårda restriktioner gjorde att många inte fick lämna sina hem och inte hade möjlighet att arbeta.

Du kan stödja familjehemsprogrammet genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Vår samarbetspartner i detta arbete: Kubatsirana (lokal ekumenisk organisation, grundad av SAM)