Stödgrupper för hiv-smittade

Eswatini i södra Afrika är ett av de länder i världen som drabbats värst av hiv-epidemin. Här har vi, tillsammans med vår systerkyrka, under flera år arbetat för att öka kunskapen om sjukdomen, minska smittspridningen och ge stöd till dem som drabbats.

Uppåt 30 % av Eswatinis befolkning är hiv-smittad, vilket är en högre andel än för något annat land i världen. Aidspatienter fyller majoriteten av landets sjukhusbäddar. Det som ytterligare försvårar situationen är att stora delar av befolkningen saknar regelbunden inkomst. Många kan inte arbeta på grund av aidsrelaterade problem. Något som i sig bidrar till den återkommande matbristen i landet.(1)

Sedan flera år tillbaka arbetar Svenska Alliansmissionens systerkyrka för att på olika sätt bistå de som har drabbats av hiv-epidemin. De driver bland annat kliniker, skolor och en yrkesskola. För att möta problemet med matbristen arbetar de numera också med att lära ut klimatsmart trädgårdsodling. Tillsammans med er förmedlar vi kunskap och färdigheter, som ger familjer mat på bordet.

Mat på bordet och bättre hälsa

Genom att samla människor i mindre grupper har vår systerkyrka i Eswatini hittat en modell för att komma åt flera av de problem som uppstår vid ett positivt hiv-besked. Grupperna formas i byarna, där de som smittats bor.

I grupperna pratar man om hälsofrågor, vikten av att äta näringsrikt och att sköta sin medicinering. Med bromsmedicin kan den som testats positivt för hiv leva ett bra liv utan risk för att föra smittan vidare. Bromsmediciner är gratis men brist på mat gör att medicinerna inte fungerar korrekt, vilket leder till att sjukdomen ideligen blossar upp och man riskerar att sprida den vidare till fler.

Därför arbetar systerkyrkan numera också med att hjälpa stödgruppsmedlemmana att starta grönsaksodling i sin trädgård. Förutom utbildning i trädgårdsodling med vattenbesparande och hållbara tekniker, förses deltagarna med fröer, utsäde och trädgårdsredskap. Syftet är främst att den som bär på sjukdomen ska ha näringsrik mat på bordet, för sig och sin familj. Eventuellt överskott kan sedan säljas och ge en inkomst.

Projektet riktar sig främst sig till unga vuxna i åldern 17-25. Extra fokus läggs på unga kvinnor och flickor, då förekomsten av hiv i denna grupp ökat alarmerande, i synnerhet bland flickor. I denna åldersgrupp är arbetslösheten också generellt extra hög och här finns många nyblivna föräldrar med små barn att försörja.

Under de senaste årens pandemi har förekomsten av könsrelaterat våld uppmärksammats i Eswatini. Våld i hemmet har i efterdyningarna av hårda restriktioner blivit ett stort problem. Kvinnors utsatthet påverkar hela familjen, inte minst barnen. Genom ett samarbete med expertis inom landets polis vill systerkyrkan nu arbeta för en förändring. Tillsammans kommer man möta de patienter som besöker systerkyrkans kliniker för att skapa medvetenhet om situationen, något man på sikt hoppas ska ha en positiv inverkan på hela samhället.

Du kan stödja de hiv-drabbade i Eswatini genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Samarbetspartner: The Alliance Church in Eswatini

1 Källa: UNAIDS
2 Källa: Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet