Smarta växthus ger mat på bordet

I Somalia försörjer sig en stor del av befolkningen av boskapsskötsel och småjordbruk, något som blivit allt svårare på grund av klimatförändringar. Här arbetar vi i ett odlingsprojekt med växthus byggda av nät som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhället.

Nästan hälften av Somalias befolkning lider av hunger. Sedan många år tillbaka saknar landet en fungerande centralmakt. Klanstrider och konflikter mellan islamistgrupper och svaga regeringar har, tillsammans med återkommande perioder av torka, drabbat civilbefolkningen hårt. I slutet av 2021 utlyste landets regering nationellt nödläge. Antalet människor som var beroende av nödhjälp beräknades då uppgå till åtta miljoner. Situationen har sedan förvärrats ytterligare.(1)

Här arbetar vi tillsammans med vår och Equmeniakyrkans biståndsorganisation Diakonia i ett klimatsmart odlingsprojekt. Syftet är att stärka samhällets skydd mot klimatrelaterade kriser och katastrofer, så att dessa inte lika lätt leder till matbrist. I huvudsak är det kvinnor som involveras i odlingen, då ett annat mål för projektet är att stärka kvinnors roll och ge dem en betydelsefull plats i samhället. Tillsammans med er skapar vi bättre förutsättningar för utsatta familjer i Somalia.

Stabil matförsörjning och ett mer jämlikt samhälle

Torka, ökenstormar och insektsangrepp har under många år lett till svår missväxt i Somalia, och det blir allt mer omöjligt att försörja sig på odling. Eftersom 70 % av Somalias befolkning är beroende av jordbruk och boskapsskötsel har de klimatrelaterade katastroferna gång på gång lett till akut hungersnöd. Tillsammans med långvariga konflikter i landet har detta orsakat att tre av fyra somalier minst en gång har tvingats lämna sitt hem. De flesta återvänder så småningom, eller hittar en ny plats att slå sig ner på. Men det finns också stora flyktingläger runt landets städer och i grannländerna.

På landsbygden i delstaten Puntland lever de allra flesta av just jordbruk och boskapsskötsel. Här finns den lokala organisationen Kaalo, vilken vi samverkar med. Målsättningen är att ge familjer bättre förutsättningar att klara sin försörjning, även då klimatförändringarna gjort vädret mer oförutsägbart. I stora lokalt producerade växthus kombineras flera klimatsmarta odlingsmetoder. Växthusens tak är tillverkade av nät som skyddar mot stark sol, insektsangrepp och kraftiga vindar. Deltagarna i projektet får utbildning och praktisk träning i nya jordbruksmetoder. Man använder exempelvis droppbevattning, som är vattenbesparande då väldigt lite dunstar bort. Man får också lära sig att ta vara på regnvattnet under regnperioden, något som gjort att det nu går att odla grönsaker året runt. Varje växthus försörjer upp till sju familjer.

En viktig del av projektet är att i stor utsträckning involvera kvinnor. Att få odlingskunskaper och bli familjeförsörjare ger dem högre status och större möjlighet att påverka sin egen och sin familjs situation. Växthusprojektet har gjort att man nu kan odla grönsaker som man inte kunnat odla på många år. Det innebär inte bara att familjerna får bättre mat. Grönsakerna kan också säljas och ge pengar till skolavgifter och annat som är viktigt för familjen.

Du kan stödja arbetet i Somalia genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet samt Diakonia

Samarbetspartner i detta arbete: Diakonia samt den lokala organisationen Kaalo.