• VÄLJ

Reflektionsdag

… med fördjupning, kunskap och möjlighet att få del av andras erfarenhet hur ledarskap har bearbetat frågor kring samkönade relationer, bemötande, medlemskap och förtroendeuppdrag.
För församlingsstyrelse, församlingsråd och SAU-föreningsstyrelse.

Elstöd till församlingen

Från och med 30 maj kan företag och organisationer ansöka om elstöd för elförbrukning i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). Ansökan görs normalt via Skatteverkets webbplats och för att ha rätt till stöd måste vissa villkor uppfyllas. Ansökningsperioden är öppen mellan den 30 maj och den 25 september 2023.Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Stödet … Read More

Helhetssyn på livet

Helhetssyn på livet

Vad driver en pastor och en församlingspedagog att bygga upp en verksamhet med försäljning av kravodlade grönsaker, trädgårdscafé och kurser i ekologisk odling? I Björnhyltans
trädgård utanför Ambjörnarp möter jag Peder och Lotta Wendefors som brinner för människor, Skaparen och skapelsen, och som längtar efter att hitta en helhet i detta.