Marita GoodUncategorized

Reflektionsdag

... med fördjupning, kunskap och möjlighet att få del av andras erfarenhet hur ledarskap har bearbetat frågor kring samkönade relationer, bemötande, medlemskap och förtroendeuppdrag. För församlingsstyrelse, församlingsråd och SAU-föreningsstyrelse.

Allianskyrkan Jönköping lördag 21 oktober, 9.00 – 16.00

Anmälningstiden har gått ut!