Marita GoodUncategorized

Elstöd till församlingen

Från och med 30 maj kan företag och organisationer ansöka om elstöd för elförbrukning i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). Ansökan görs normalt via Skatteverkets webbplats och för att ha rätt till stöd måste vissa villkor uppfyllas. Ansökningsperioden är öppen mellan den 30 maj och den 25 september 2023.Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Stödet ... Read More

Från och med 30 maj kan företag och organisationer ansöka om elstöd för elförbrukning i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). Ansökan görs normalt via Skatteverkets webbplats och för att ha rätt till stöd måste vissa villkor uppfyllas. Ansökningsperioden är öppen mellan den 30 maj och den 25 september 2023.
Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen 1 oktober 2021-30 september 2022.

Krav för att få söka elstödet:

  • För att få elstödet behöver företaget ha haft ett giltigt elnätsavtal den 17 november 2022, så den som tecknat avtal efter 17 november 2022 får alltså inget elstöd.
  • Företaget måste antingen vara godkänt för F-skatt, vara undantaget för kravet på F-skatt eller uppfylla kravet för att kunna bli godkänt för F-skatt.
  • Alla skatter måste vara betalade, alltså inga skatteskulder, samt att bolaget har lämnat in deklarationen i tid.
  • Företaget eller organisationen får inte ha ”vissa” skulder hos Kronofogden. Vad Skatteverket menar med ”vissa” är inte helt klart.
  • Företag och organisationer med fastprisavtal för hela sin elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 kommer inte vara stödberättigade.

Så stort är elstödet:

  • Företag med uttagspunkt i elområde 4 kan få 79 öre per förbrukad kilowattimme.
  • Företag med uttagspunkt i elområde 3 kan få 50 öre per förbrukad kilowattimme.

HÄR HITTAR DU MER INFORMATION OCH ANSÖKANSFORMULÄR