Carolina OlofsgårdÅterrapporter, Barn och ungdom, Internationellt arbete, Vad vi gör

Arbete mot människohandel växer med hjälp av SAU-tonåringar

Tonåringar på SAU:s tonårsläger har återigen gjort stora insatser för att bekämpa människohandel. I år samlades 440 000 kr in, som liksom 2017 års insamling går till ett förebyggande arbete mot människohandel i Rumänien.

Regionen Bacau i nordöstra Rumänien är det område i Europa där människohandlare rekryterar flest unga tjejer, den övervägande delen för sexuella ändamål.* Här arbetar organisationen Valoare Plus med projektet Stay Free, där de besöker gymnasieskolor och pratar med ungdomar om människohandel, om vad det innebär och hur man undviker att hamna i det. Arbetet sker med stöd av Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). I detta område i Rumänien är det inte ovanligt att en ung tjej tänker sig en framtid utomlands, med vad hon tror är ett ”bra yrke”, men egentligen inte vet något om. Det är inte heller konstigt att en ung kille öppet tillkännager att han tänker bli människohandlare när han har slutat skolan.

Marian Paduret ansvarar för projektet, som pågått under drygt två år, och han ser redan positiva resultat.
– Det är en utmaning att ändra en livsberättelse, menar Marian. Det är en utmaning att påverka framtiden. Men många rumänska tjejer börjar nu ifrågasätta om det är värt att åka utomlands för att hitta ett ”arbete”.

Varje år i augusti arrangerar SAU två tonårsläger, ett på Bödagården, Öland och ett på Gullbrannagården, Halland. Under de två senaste åren har dessa läger haft ett fokus på ämnet människohandel, med bland annat seminarier och föreläsningar. Man har också lyft projektet Stay Free och samlat in pengar till detta. Årets 440 000 kr är ett nytt insamlingsrekord för de båda lägren, som sammanlagt hade 1 150 deltagare.
– Tonåringar är i regel empatiska och vill göra konkret skillnad, säger SAU:s generalsekreterare Jacob Carlzon, som är en av de ansvariga för det ena lägret. Situationen i Rumänien och det faktum att människohandeln har en så tydlig koppling till Sverige, har verkligen berört dem.
Pengar samlades in genom kollekter i varje gudstjänst, genom missionslopp med drygt 170 löpare, genom bakprojekt och mobilladdningar. Målet var att toppa förra årets rekordinsamling, som också gick till Stay Free, och det klarade tonåringarna!

Tonåringar är i regel empatiska och vill göra konkret skillnad. Situationen i Rumänien och det faktum att människohandeln har en så tydlig koppling till Sverige, har verkligen berört dem.

Tack vare de fantastiska insamlingsresultaten, i år och förra året, har arbetet i Rumänien kunnat utökas. Elever på 135 gymnasieskolor i regionen Bacau har redan nåtts av projektet. Nu har man anställt ytterligare en kommunikatör, som också besöker skolor för att informera och samtala med elever. I en nysatsning riktar man sig även till högstadieelever. Många av dessa, speciellt barn från fattiga familjer på landsbygden, kommer aldrig så långt som till gymnasiet. Och tyvärr efterfrågas de här yngre tjejerna alltmer av sexköpare, vilket gör att de lätt hamnar i människohandlarnas händer.

Inom projektet kommer man nu också att ta fram ett material för att utbilda högstadielärare i ämnet, och på så sätt nå ännu fler med kunskapen. Valoare Plus arbetar dessutom med att skapa nätverk och sprida sina metoder till fler organisationer, för att på så sätt nå en större del av Rumänien.
– Tonåringarnas insamlingar har gjort att vi under det senaste året har kunnat nå över 13 000 ungdomar med information om prostitution och människohandel, berättar Marian Paduret. De är nu bättre utrustade för att undvika att falla offer för människohandel.

* Källa: Romanian National Agency against Trafficking in Persons


Text: Carolina Olofsgård / Marita Good

Foto: Andreas Joakimsson