Marita GoodFörsamlingar

Sången som bär oss

Artisten och låtskrivaren Michael Jeff Johnson fann redan i tidig ålder sin passion för kristen musik. Fastän det dröjde innan Michael fann sitt eget musikaliska uttryck har han alltid känt musikens kraft och hur den bär oss när vi sjunger tillsammans. Jag kontaktade Michael för att samtala om musikens funktion i våra gudstjänster och om hur vi finner en gemensam sång där alla hittar hem.

Michael Jeff Johnson föddes 1972 i småländska Virserum och redan i tidig ålder blev han engagerad i ortens pingstförsamling, där hans familj var aktiv. Han kom till tro vid 10 års ålder och döptes året därpå.
– Jag föddes in i det här sammanhanget och för mig har det varit en resa att stanna kvar, säger Michael.

Hans intresse för sång och musik kom tidigt och när han var 11 år spelade han piano till såväl körer och sånggrupper som den gemensamma sången på gudstjänsterna.

När Michael skulle börja gymnasiet flyttade han till Norrköping och, som han uttrycker det, kastades i väg från den trygga miljö han vuxit upp i.
– Under den här perioden gjorde jag nya erfarenheter av Gud, vilket var en positiv resa för mig. Tron fördjupades och allt var inte längre lika svart och vitt. Jag upptäckte än mer styrkan i att lovsjunga och tillbedja Gud tillsammans med andra.

Eget uttryck

Vid 22 års ålder började Michael resa på konferenser och möten med evangelister inom Svenska Missionsförbundet. Resandet pågick mer eller mindre på heltid och uppdragen avlöste varandra. Han medverkade som solist och ledde församlingssång.
– Jag kände mig priviligierad att få resa runt och möta människor och jag blev rik på erfarenhet. Men jag kände också att jag gjorde mycket för att passa in och leva upp till andras förväntningar, vilket gjorde att jag inte riktigt hittade mitt eget uttryck.

2005 bestämde sig Michael för att utforska sin egen musik och släppte sin första skiva. Han kunde nu stå för allt rakt igenom.
– Musik är inte bara ett intresse, utan även en kallelse för mig. Jag har fått en gåva att frimodigt förvalta. Jag vill förmedla budskapet om en tro på Gud och hoppas kunna beröra på olika sätt.

Musikens kraft

Samtalet går vidare och vi kommer in på frågan vad musiken gör med oss människor. Michael svarar att musiken har en kraft som både kan forma och förvandla oss.  
– Vi blir präglade av den musik vi lyssnar på då känslan och tonen påverkar sinnesstämningen. Exempelvis, om vi är ledsna och lyssnar på en viss typ av musik, så ger den oss hopp. Sett ur ett kristet perspektiv, när vi sjunger uttrycker vi bön och bekännelse som förändrar oss på djupet. 

Funktion i gudstjänster

Musiken i våra gudstjänster finns till för att hjälpa oss att tillbe och be, men också för att förmedla hopp, styrka och tröst. Den ger oss möjligheter att vända oss inåt, men också att vända oss ut till varandra i församlingen.
– I gudstjänsten sjunger vi inte bara för vår egen skull utan för varandras. Det kan finnas tillfällen i livet när man inte orkar sjunga, men det finns ändå en styrka i att vara med i gemenskapen. Genom andra kan min inre sång fortgå. Ibland är det så lätt att vi tänker individualistiskt: Vad ska jag få ut av gudstjänsten idag och vad orkar jag? Men vi borde se den i ett större och rikare perspektiv där vi hela tiden angår varandra, för vi kommer samman som ett.

Folkhälsomyndigheten menar att det finns risk för ökad smittspridning av coronaviruset vid gemensam sång. Jag frågar Michael hur han tror att det påverkar oss om vi inte hittar säkra alternativ för att sjunga tillsammans.
– Vi tappar absolut en viktig dimension om vi inte sjunger tillsammans i församlingen. Därför tror jag att det påverkar oss ganska mycket. Det allra viktigaste är att vi får be tillsammans, men när vi tappar sången kommer vi inte åt styrkan i att höra varandras röster och vi kan inte heller bära varandra genom sången.

Förkunnande sång

I samtalet kommer vi nu in på förkunnande sång och vad som skiljer den från lovsång. Michal berättar att han själv är uppvuxen med sånger som sjöngs av körer eller solister som förkunnade Guds ord. Idag ser vi en lovsångstrend i våra församlingar. Lovsången är alltid viktig och aktuell, men Michael tycker att vi också behöver förkunnande eller berättande sång där vi kommunicerar med varandra.
– Många äldre är vana vid den förkunnande sången sedan förr och efterfrågar den också idag. Jag tror att vi behöver tillbedjan i form av lovsång, där vi vänder våra hjärtan till Gud. Men jag tror också att vi behöver den förkunnande sången, där vi vänder oss till varandra för att uppmuntra och berätta om Gud.

Samsyn och generositet

Hur gör vi då för att hitta en gemensam sång över generationsgränserna? I grund och botten handlar det om en förståelse för vad vi gör när vi sjunger. Oavsett om vi i församlingarna sjunger en modern lovsång eller ur psalmboken så är allt en bön.
– Jag tycker det ligger lite på var och en att ta in det. Om en gemensam sång inte sjungs på ett sätt som jag själv förstår fullt ut, behöver jag inte stänga av och sitta med armarna i kors för det. Tänk istället att det här uttrycket har jag lite svårt att ta till mig. Välj då att delta i sången eller att vara tyst i en egen bön. 

Michael menar att äldre personer i församlingarna har ett ansvar att ge vidare av sina sånger till de som är yngre. Våga också släppa fram barn och ungdomar på scen och inspirera de äldre.
– Forma en gemensam sångstund i församlingen och våga vara kreativa i mötet. Var generösa mot våra yngres uttryck så att de också känner sig hemma.

Michael vill uppmuntra oss till att i våra församlingar våga prata om de här frågorna. Ofta fastnar vi i kalenderplanering, men missar att få en samsyn kring varför vi sjunger.
– Vi måste vara generösa gentemot varandra och se olikheterna som möjligheter, snarare än ett hot. Samsyn och generositet är viktiga utgångspunkter för att kunna förenas i sången.


Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Katarina Johnsson, Lejoninna Foto


Michael Jeff Johnson har gett ut sju album och släppte nyligen EP:n Främlingshem. I höst är han aktuell med boken ”Sången ska aldrig tystna” som handlar om den inre sång Gud har lagt ner i oss. Boken handlar också om vad församlingssången gör med oss som gemenskap. Under SAM:s digitala årskonferens den 10 oktober ger Michael tillsammans med sitt band en konsert i Allianskyrkan, Jönköping.

LÄS MER OM SAM:S ARBETE MED SÅNG OCH MUSIK