Image

Stöd till våra pastorer

I dagens samhälle ställs oerhört stora krav på våra pastorer och arbetsuppgifterna är minst sagt skiftande. Ena dagen har du andakt för UV-scoutgruppen, för att morgonen därpå göra ett sjukbesök. Du ger själavård, utmanar till evangelisation, träffar tonåringar sena fredagskvällar och håller i predikan på söndagar. Samtidigt som förväntningarna är stora från din församling, vill du finnas där för din familj och omgivning. Ibland kan det kännas som att tiden inte räcker till och förväntningarna är inte lätta att leva upp till.

I denna tuffa och ofta ganska ensamma roll vill Svenska Alliansmissionen finnas med och ge stöd för att fortsatt se frimodiga och målinriktade pastorer som tillsammans med sin församling är med och sprider evangelium.

I det arbetet behövs även du, i bön och givande.

GE EN GÅVA

LIVET SOM PASTOR

Lotta arbetar som pastor i Alliansmissionen Ödeshög. Ett spännande och roligt arbete men som ibland också är tufft och utmanande.

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 5499-1542

  • Swish: 1235792825

Märk inbetalningen
“STEG”