Image

Ledare ett sätt att ge vidare

GE EN GÅVA

Vad vore SAU utan alla fantastiska ledare? Det är hundratals ledare som vecka efter vecka möter, ser, uppmuntrar, tröstar, utmanar, ordnar roliga aktiviteter, vägleder, undervisar och skrattar med barnen i våra olika verksamheter. Vi vill att barnen som kommer till UV-scout, söndagsskola, tonår eller barnkör ska känna sig trygga, mötas av omsorg och få med sig en tro som bär genom hela livet.

Den här månaden lyfter vi SAU:s ledarutbildningar, utbildningar som ger en god grund, kunskap och redskap inför uppgiften som ledare. Ledarutbildningen är också ett tillfälle där man får pröva sina andliga gåvor, hitta gemenskap med andra ledare, få bibelundervisning och fördjupas i tro och lärjungaskap. SAU har ett väl genomtänkt ledarutbildningsprogram från de yngsta hjälpledarna upp till vuxen ålder - utbildningar som formar ledare och goda förebilder, specifikt för SAU men också för församling och samhälle.

Din gåva den här månaden går till SAU:s ledarutbildningar.

FUTURE

Ledarutbildning för ledare inom barn och musik och under 18 år, samt ungdomar med en längtan att bli ledare

LEDARE – ETT SÄTT ATT GE VIDARE

Linnéa och Tilda har precis avslutat SAU:s utbildning Växtverk. Båda finns med i Varnhems UV-scoutkår och har, trots sina unga år, redan fungerat som ledare i flera år.

EN TRO SOM HÅLLER I ALLA LIVETS SKEDEN

André Dahlquist är sedan ett år tillbaka anställd som utbildnings- och ungdomskonsulent på SAU. Han har bland annat ansvar för ungdomsledarna, sommarbibelskolan, konfirmationshelgen och tillsammans med Andreas Joakimsso ...

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 5499-1542

  • Swish: 1235792825

Märk inbetalningen "STEG"
Gåvan går den gång till SAU