Image

Månadens insamling

GE EN GÅVA

Möblera för Gudsmöten

Image

VI VILL NÅ BARN OCH UNGA I SVERIGE MED EVANGELIUM. I ett Sverige där unga människor allt oftare mår psykiskt dåligt vill vi ge framtidstro och hopp. Vi vill visa att det finns någon som älskar dem oavsett vem de är, hur de ser ut, vad de gjort eller hur de mår. Vi vill skapa mötesplatser där barn, tonåringar och unga vuxna kan få lära känna vår allra bästa vän - Jesus. Vi brukar säga att vi vill möblera för Gudsmöten.

Ett område där Gud berör oss är genom musik i alla dess former. Musik har en
förmåga att tränga in och beröra vårt allra innersta. Därför vill vi göra vad vi kan
för att uppmuntra kristna musiker i alla åldrar att utveckla sin gåva och skapa en
plats där de genom musiken kan få utrycka sin tro och beröra dem som lyssnar.
En av dessa platser är Gullbrannafestivalen, som i år arrangeras för 23:e gången.
Det är en festival för framför allt unga människor, men där folk i alla åldrar från
hela Sverige möts och berörs av den kristna tron.

Med din gåva är du med och möblerar för Gudsmöten bland barn och unga i Sverige.

GF – DÄR GUDS NÄRVARO NUDDAR VID VÅR

Med en stark längtan att låta den kristna tron få inspirera, beröra och utmana, anordnas varje år Gullbrannafestivalen.

HUR FÅR VI UNGA ATT STANNA?

Rapporten "Här för att stanna" släpptes hösten 2020 och handlar om hur vi kan hjälpa barn och unga in i ett livslångt lärjungaskap. Med utgångspunkt i rapporten har frågor och samtal kring alla de som lämnar kyrkan pågå ...

EN TRO SOM HÅLLER I ALLA LIVETS SKEDEN

André Dahlquist är sedan ett år tillbaka anställd som utbildnings- och ungdomskonsulent på SAU. Han har bland annat ansvar för ungdomsledarna, sommarbibelskolan, konfirmationshelgen och tillsammans med Andreas Joakimsso ...

Du kan också ge din gåva via

  • Bankgiro: 5499-1542
    Gåvan går denna gång till SAU

  • Swish: 123 579 28 25
    Gåvan går denna gång till SAU

MÄRK INBETALNINGEN "STEG"

Varmt tack för din gåva!