Image

Månadens insamling

GE EN GÅVA

Ta väl hand om främlingen

Image

Den ökade segregationen i vårt samhälle leder för det mesta till utanförskap. I våra församlingar söker vi efter vägar att på bästa sätt agera för att stödja våra medmänniskor och hjälpa dem som lever i olika former av utsatthet.

Vi på SAM vill göra skillnad. Därför arbetar vår integrationskonsulent med att stötta och utmana våra församlingar i deras integrationsarbete. Kyrkan ska vara en del av integrationen i vårt samhälle och en motvikt till de åsikter och ageranden som sliter oss isär. Vi vill skapa möjligheter för människor, oavsett bakgrund, att hitta sammanhang och gemenskap. Och att möta Gud, som älskar oss över allt
annat.

Med din gåva kan vi stödja våra församlingar att ge plats för främlingen och vara en tydlig röst för medmänsklighet i vårt samhälle.

EN FRISTAD I RAMKVILLA

"När vi lämnade Ukraina visste vi inte var vi skulle hamna." Keteryna Yemits är en av drygt 29 000 ukrainare som flytt till Sverige. Här kan du läsa om hur hon hittade en fristad i Ramkvilla.

FRÅN VÄRLDENS ALLA FOLK OCH SPRÅK

Av olika anledningar tvingas människor runtom i vår värld på flykt från sina hem i ett försök att hitta en trygg vardag. Sverige har för många blivit den plats där man söker skydd. På nytt ska man bygga upp ett hem, lär ...

Du kan också ge din gåva via

  • Bankgiro: 140-0753

  • Swish: 123 138 89 82

MÄRK INBETALNINGEN "STEG"

Varmt tack för din gåva!