Image

Nya vägar framåt

GE EN GÅVA

I vårt sekulariserade samhälle, där det länge talats om det minskande antalet kristna, ser vi att det finns en andlig längtan. Inte minst då den pågående pandemin har påmint oss om hur sårbara vi är, har många börjat fundera kring livets stora frågor.

Ända sedan mitten av 1800-talet har formandet av nya församlingar varit en kärnfråga för SAM. Även om församlingsplantering idag inte ser ut som då, är vår längtan efter att dela evangeliet lika stark. Vi vill fortsätta att träna, utbilda och sända medarbetare för att forma kristna gemenskaper på platser där det finns få troende. Vi har ett glädjebudskap och ett hopp att erbjuda. Människans behov av Jesus är lika stort i alla tider.

Be för våra pionjärer och församlingsplanteringar. Ge av dina pengar för att skapa förutsättningar för missionella initiativ. Och fundera och be över vilken uppgift du själv har i byggandet av Guds rike.

Genom din gåva kan vi fortsätta vårt arbete att nå ut till människor med både evangelium och en tro på framtiden.

LIVET MED JESUS GÖR SKILLNAD

Guds rike här och nu är något verkligt, det handlar inte om något överslätande utan är revolutionerande på alla plan. . /Josefin Lennartsson arbetar som pionjärpastor i Gnesta

JONAS HAR ORDET

"Pandemin har dock öppnat en del nya möjligheter för dem som vågar testa att jobba mer online." Jonas Melin arbetar som pionjärkonsulent på Svenska Alliansmissionen

PIONJÄRPASTORN I BÅSTAD VILL NÅ UT TILL SAMHÄLLET

Ungefär samtidigt som världen drabbades av coronapandemin började Anna Andersson arbeta som pionjärpastor i Båstad. Och när de flesta församlingar i Sverige har fått minska sin verksamhet har Fyren i Båstad gått i motsa ...

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 140-0753

  • Swish: 1231388982

Märk inbetalningen
“STEG”