Image

En kyrka för hela samhället

GE EN GÅVA

”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.” Mark 2:17

Som samfund längtar vi efter att få se Guds församling ta större plats i vårt samhälle. Vi vill se människor komma till tro, församlingar växa och bli fler. Vi vill att församlingar och kristna tar ett större ansvar i sociala frågor och vill se ett större engagemang för människor som inte känner Jesus.

En del av detta har vi sett under pandemin, då kyrkan ofta har varit den plats dit människor vänt sig för att få hjälp både praktiskt och socialt. Kyrkan har också tagit ett oerhört stort ansvar när det gäller asylsökanden och integration. Som samfund vill vi göra ännu mer.

Nedan hittar du en artikel om Kärrtorpskyrkan, en av våra församlingsplanteringar som vågar ta plats och synas i sitt område. För som de säger: ”Det vi har att ge förändrar liv.” Som samfund vi vill jobba vidare med den här frågan. Vi vill utmana och stötta våra församlingar att våga sträcka sig ännu längre för att nå den som behöver Jesus. I det arbetet kan du vara en del.

MÖTEN UTANFÖR KYRKANS LOKALER

Ta tunnelbanan 15 minuter söderut från Stockholms city och du hamnar i Kärrtorp. Här finns en av SAM:s församlingsplanteringar. Området är inte större än att man ganska lätt kan promenera från ena ändan till den andra. ...

JONAS HAR ORDET

"Pandemin har dock öppnat en del nya möjligheter för dem som vågar testa att jobba mer online." Jonas Melin arbetar som pionjärkonsulent på Svenska Alliansmissionen

MÖTE MED SAMHÄLLETS UTSATTA

I ett samarbete mellan kyrkor och kommun har ”Mötesplats Vaggeryd” fått en viktig funktion. Till detta café kommer människor som av olika anledningar hamnat i samhällets utkant och här får de möta en genuin omsorg.

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 140-0753

  • Swish: 123 138 89 82

Märk inbetalningen
"STEG"