STORA ANDLIGA BEHOV

I våra storstäder finns många bostadsområden med stora sociala och andliga behov. Ett av de mer omtalade områdena finns i södra Sverige, med invånare från världens alla hörn. Många av dem kommer från länder där evangeliet om Jesus Kristus inte är känt och där det är mycket svårt att leva som kristen.

I Matteusevangeliet kan vi läsa att Jesus kände starkt medlidande för människor han mötte, de var som får utan herde. Han uppmanade oss att be om arbetare till skörden. Vi känner en längtan efter att få möta människors behov i Sveriges förorter och har länge bett om arbetare.

Nu har Gud svarat på den bönen. Sedan i höstas stöder SAM två familjer som flyttat till Malmö för att nå i första hand muslimer, hinduer och sikher i regionen. Här bygger de vänskapsband, möter människors andliga och sociala behov och presenterar evangeliet. Målet är att få se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus växa fram bland de minst nådda.

I det här arbetet kan även du vara med, både genom bön och givande.

GE EN GÅVA

VÅGA TA FÖRSTA STEGET

När vi vill nå människor med evangelium, handlar det mycket om att våga ta det där första steget. Människor hungrar efter Jesus och väntar på att vi ska berätta.

I samarbete med systerkyrkor och andra organisationer bedriver och stöder medlemmarna i SAM ett omfattande arbete, i Sverige och i ett 20-tal andra länder. Att evangeliet når fram till människor i några av Sveriges utsatta bostadsområden är exempel på vad våra gemensamma satsningar ger.

I kampanjerna Steg för en bättre värld samlar vi in pengar till dessa satsningar. Din gåva går till våra nationella och internationella arbeten, som förändrar livsförutsättningar och sprider evangeliet till människor på många platser.

Så mycket som 40 % av världens befolkning räknas som onådda av evangeliet. Många av våra nysvenskar kommer från länder där det enligt lag är förbjudet att byta religion. Att ta emot Jesus som sin frälsare kan innebära att du förlorar ditt arbete, du blir utfrusen från din familj, fängslas eller får dödstraff. Att nå in med evangelium till dessa länder är svårt, då det även är förbjudet att dela din tro med någon annan.

I Sverige har vi full frihet att dela vår tro med vem vi vill. Och även om det för många nysvenskar är förenat med stora risker att bli kristen, även sedan de flyttat till Sverige, är det inte alls lika riskfyllt som i deras hemländer.

SAM stödjer flera medarbetare som själva kommer från länder där det är svårt att dela sin tro med andra. De brinner nu för att nå sina landsmän och andra i samma språkgrupp med evangelium. Genom att visa omsorg, delta i kulturevent, bjuda in till sina hem, kurser i engelska och mycket mer, bygger de relationer och berättar om Jesus.

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 140 – 0753

  • Swish: 123 138 89 82

Märk inbetalningen
“STEG”