Längtan efter andlighet i ett sekulariserat Sverige

”Andligheten exploderar och blomstrar. Men kyrkan håller på att dö ut.”

Vad driver en IT-konsult, mitt i karriären, att sälja allt han äger, flytta ut i skogen och bygga en jurta (tält av filt, ofta använt av nomadfolk)? Vad får en 20-årig kille att raka av sig håret och svepa sig i orange lakansväv? Frågorna ställdes under SAM:s årskonferens av Josefin Lennartsson, som driver omstarten av en församling i Gnestaområdet. Detta är en trakt där nyandligheten har koncentrerats. Men hennes exempel säger något om den längtan efter andlighet som finns i vårt land. Samtidigt minskar antalet kristna församlingar varje år.

Tillsammans med andra samfund i Sverige har vi satt upp målsättningen att vi ska starta fler församlingar än vi lägger ner. Därför tränar, utbildar och sänder vi missionsarbetare in i nya områden för att bygga församlingar. Den ende som kan möta vår djupaste längtan är Jesus. Det måste Sverige få veta! Genom en gåva kan du också vara en del i arbetet.

 

GE EN GÅVA

VILL SE EN BYGD FYLLD AV GUDS LIV

– Gud manade mig att ta steg i tro. Jag hamnade här, i en bygd där kyrkan håller på att dö ut.
Sedan drygt ett år tillbaka finns Josefin Lennartsson i Gnesta/Mölnboområdet.

Enligt en rapport från 2016 minskar både antalet församlingar och medlemsantalet i våra svenska församlingar. De senaste 15 åren har nästan 900 församlingar lagts ner samtidigt som bara ca 300 nya församlingar startats.

Sverige är ett missionsfält, allt färre av de människor som bor i vårt land vet någonting om Jesus. Det finns stora områden, hela samhällen och folkgrupper som helt saknar en kristen gemenskap och alltför många har ingen kristen i sin närhet som kan berätta för dem om Jesus. Det är dags att gemensamt vända trenden! Därför satsar vi på mission i Sverige. Vi vill att evangeliet ska nå nya människor, och det är den främsta anledningen till att vi planterar nya församlingar. För hur ska någon kunna tro, om ingen berättar?

Just nu stöder vi sex församlingsplanteringar runt om i Sverige. Vi vill också gå vidare till nya platser och för kontinuerligt samtal med människor som är villiga att gå vidare till nya platser.

Kärrtorp (Stockholm)
I Kärrtorp – en förort till Stockholm med ca 8 000 invånare, arbetar vårt team utifrån cafeét Elvakaffe. Caféet har blivit en trevlig mötesplats dit många söker sig, dels för att få en kopp gott kaffe, men lika mycket för en möjlighet att samtala om livets djupare frågor. En liten församling har bildats som sakta men säkert växer. Kärrtorpskyrkan är den enda kristna gemenskap som finns.

Fyren (Båstad)
Med tydlighet, både i det kristna budskapet och i sin sociala inriktning, arbetar den lilla alliansförsamlingen i Båstad för att nå människor med evangelium. Större delen av året bor ca 5 000 människor i Båstad, under sommaren mångdubblas befolkningen. Församlingen Fyren har dock sitt fokus på den bofasta befolkningen, inte bara i huvudorten Båstad, målet är att plantera en kristen gemenskap i varje tätort i kommunen.

Mötet i Förslöv (Båstad)
Församlingsplanteringen vi stöder i Förslöv är ett resultat av Fyrens vision att växa vidare. Förslöv är ett av de större samhällena på Bjärehalvön och liksom i övriga tätorter på ön, saknas det en kristen gemenskap. Här arbetar vi relationsbaserat och vill leva ut en vardagstro, som förvandlar och bygger upp människor.

En tro på landet (Gnesta)
I Sveriges centrum för alternativ andlighet – Gnesta, Mölnbo och Järna, satsar vi på en omstart för två församlingar. Vi vill på ett relevant sätt förmedla en tro som bär, mitt i det enorma utbud av andliga möjligheter och variationer som finns här.

Mötesplats Sickla (Stockholm)
På Sicklaön i Nacka kommun bor nästan 40000 människor, framförallt en ganska välmående medelklass. Här finns ingen kristen församling men ett stort andligt intresse. Genom att skapa mötesplatser och använda kulturella uttryck, arbetar vi med att nå människor i Sickla med evangeliet om Jesus.

Rosengård (Malmö)
SAM:s nyaste församlingsplantering hittar vi i Rosengård, Malmös kanske mest omtalade stadsdel. Här arbetar vi i tillsammans med OM för att skapa kontakter och sprida evangeliet främst bland muslimer, hinduer och sikher från Asien och andra delar av världen. Målet är att plantera en husförsamling som nätverkar med andra husförsamlingar, och relaterar till en moderförsamling i Malmö.

Här hittar du mer information om vårt arbete med församlingsplantering

Vi stöder också flera nya församlingar som främst vänder sig till dem som talar arabiska. Dessa församlingar behöver vårt stöd för att hitta in i en svensk kontext. Våra arabiskspråkiga församlingar finns i Göteborg, Södertälje, Norrköping, Västerås och Sollentuna.

I samarbete med systerkyrkor och andra organisationer bedriver och stöder medlemmarna i SAM ett omfattande arbete, i Sverige och i ett 20-tal andra länder. Människor som i sitt andliga sökande får höra berättas om Jesus, är exempel på vad våra gemensamma satsningar ger.

I kampanjerna Steg för en bättre värld samlar vi in pengar till dessa satsningar. Din gåva går till våra nationella och internationella arbeten, som förändrar livsförutsättningar och sprider evangeliet till människor på många platser.

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 140 – 0753

  • Swish: 123 138 89 82

Märk inbetalningen “STEG”