Månadens insamling:

FÖRSAMLINGAR MED HJÄRTA FÖR SITT FOLK

Vi vill nå nya svenskar med evangelium på ett språk de förstår.

Har du någon gång försökt sjunga eller be på ett språk du inte förstår? Eller försökt hänga med i en predikan. Tankarna flyger iväg och ganska snart har du tappat intresset. Många som nyligen flyttat till vårt land arbetar hårt för att lära sig svenska, men de kämpar också med att förstå vår kultur och vårt sätt att bemöta varandra. Något som är minst lika viktigt som orden vi använder.

Vi har inom Svenska Alliansmissionen flera migrantförsamlingar där huvudspråket som används i gudstjänster och annan verksamhet är ett annat språk än svenska. Även musik och kultur är en annan än den vi är vana vid. Det är församlingar som brinner för att nå ”sitt folk” med evangelium. Utan språk- och kulturbarriärer når de rakt in i människors hjärtan med glädjebudskapet. Många tillhör folkgrupper som ännu inte nåtts av evangelium.

Med din gåva vill vi fortsätta stödja våra migrantförsamlingar att nå ut med evangelium till människor på ett språk de förstår.

Image
Församlingen har blivit min familj

Strax efter att kriget i Syrien bröt ut 2011, tvingades Nazim att fly. Hon flydde till grannlandet Libanon. Nazims familj splittrades, hennes föräldrar har dött och var syskonen finns idag vet hon inte. Efter några år i Libanon hamnade hon som kvotflykting i Göteborg där hon hittat en ny familj i vår arabisktalande församling.

LÄS ARTIKEL >

Image
Yohannes vill nå eritreaner i Göteborg

Yohannes lärde känna Jesus när han kom till Sverige som 21-åring. Sedan dess har han brunnit för att ge det han fått vidare till de runt 10 000 eritreaner som finns runt Göteborg.

LÄS ARTIKEL >

Image
ATT FÅ TILLBE PÅ SITT EGET SPRÅK

Hamid brinner för att nå människor med evangelium, det gör han både genom sin roll som fängelsepastor men också genom att dela med sig av sin tro till de många persisktalande som bor i och runt Stockholm.

LÄS ARTIKEL >

Så här använder vi din gåva

I samarbete med systerkyrkor och andra organisationer bedriver och stödjer SAM ett omfattande arbete, i Sverige och i ett 20-tal andra länder.

Migrantförsamlingar som hittar sin plats i det svenska samhället är exempel på vad våra gemensamma satsningar ger.

I våra månadskampanjer samlar vi in pengar till dessa satsningar. Din gåva går till våra nationella och internationella arbeten, som förändrar livsförutsättningar och sprider evangeliet till människor på många platser.

Du kan också ge din gåva via

  • Bankgiro: 140-0753

  • Swish: 123 138 89 82

MÄRK INBETALNINGEN "MÅNADENS INSAMLING"

Varmt tack för din gåva!