Image

Hjälp som når fram och förändrar!

Ända sedan Svenska Alliansmissionens pionjärer startade sitt arbete på 1800-talet har vårt sociala engagemang gått hand i hand med spridandet av evangeliet.

Av kärlek till utsatta människor har vi genom åren bidragit med bland annat mat, husrum och utbildning. Och så jobbar vi än idag. Runt om i världen har Svenska Alliansmissionens medarbetare och systerkyrkor fortsatt att visa vem Gud är, både genom ord och handling.

Genom din gåva kan du vara med i arbetet. Tillsammans kan vi fortsätta att nå ut till människor med både evangelium och framtidshopp.

GE EN GÅVA

MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

Victor Holm är en av våra relativt nya medarbetare. Han arbetar framförallt i Mellanöstern och östra Afrika, samhällen där många är muslimer och kyrkan ofta svag.

HÄLSOKLASSER I TCHAD HÖJER KUNSKAPSNIVÅN HOS MÖDRAR

För en kvinna i Tchad är risken att dö under graviditet eller förlossning en på 15. Många nyfödda barn mister sina liv och hade kunnat räddats om de haft tillgång till rent vatten, näring och god sjukvård.*

 

Du kan också ge din gåva via:

  • Bankgiro: 5499-1542

  • Swish: 1235792825

Märk inbetalningen
“STEG”