Information om pornografi och människohandel

Människohandel är vår tids slaveri och den snabbast växande kriminella industrin i världen. Vi lyfte frågan om sexuellt relaterad människohandel under ett tonårsläger år 2017, och ämnet berörde. Det finns flera orsaker till att ämnet människohandel blev så stark. Att frågan har lyfts i media, den geografiska närheten till Rumänien (varifrån många offer för människohandel kommer) och att många av offren för handeln är i samma ålder som tonåringarna själva, är några av dem. Men den främsta orsaken är troligtvis insikten att vi är del av samma problematik. Handeln med människor är som en kedja där allt hänger ihop; problematiken är fattigdomsdriven och i Rumänien finns såväl fattigdom som okunskap. I Sverige finns en stor efterfrågan på sexuella tjänster, men även en stor portion okunskap.

Ämnet sexuellt relaterad människohandel och pornografi lyftes också på 2018 års tonårsläger. Men denna fråga berör betydligt fler än bara ungdomar, så hur lyfter vi frågan i våra församlingar? I samband med att informationsmaterialet till tonårslägren togs fram, tog vi del av en del matnyttig litteratur som vi hoppas även kan komma församlingarna till del. Nedanstående lista med böcker, artiklar och föreläsare är långt ifrån komplett, men kan förhoppningsvis utgöra ett steg på vägen i processen att adressera en fråga vi sällan pratar om.

Vad skapar det för samhälle?

Enligt statistiken köper var 10:e svensk man sex, någon gång under sitt liv. Männen kommer från alla samhällsklasser, alltifrån tonåringar till gamla. De har alla olika bakgrund men de har en gemensam nämnare: sexköp föregås ofta av en hög konsumtion av porr. Maria Ahlin och Ulrica Stigberg skriver i boken Visuell drog, att 96 % av killar i 16-årsåldern har konsumerat porr.

Polisen och författaren Simon Häggström besökte tonårslägret på Gullbrannagården. Han berättade att skällsord, tafsande, våldspornografi och våldtäkter hänger ihop. På ett eller annat sätt. Och statistiken visar att allt fler konsumerar porr och att porren dessutom blir allt grövre. Så vad skapar det för samhälle?

Lite tips på vägen

Att vara beroende av porr är ett missbruk som likt alla andra missbruk är svårt att ta sig ur. Vi måste våga prata om det och samtalet måste ske utan moraliserande och pekpinnar. Men hur för man kloka samtal om något som olika grupper har så olika insikt i? Ett sätt kan vara att börja läsa in sig lite på såväl pornografimissbruk som kopplingen till människohandel. Ta gärna del av våra tips nedan. Kanske hittar du något som kan utgöra ett diskussionsunderlag för en ledarkväll.

Tidningsartiklar och radioinslag

Porr är övergrepp och du medverkar genom att titta >

”Om det dyker upp porr i telefonen och det blir svårt att inte titta; tänk på flickor och kvinnor du har runt dig.”

Ut med porren från barnens klassrum >

”En uppmaning till samverkan mellan hem, skola och civilsamhälle för att göra Sveriges skolor till landets säkraste plats för barn och unga. Våra barn är värda en skola som främjar jämställdhet, förebygger sexuella övergrepp och garanterar en #porrfribarndom.”

Sexköp gynnar människohandel >

Sveriges Radios program Kaliber granskar missförhållanden och samhällsfenomen. Ovanstående länk finns olika inslag på ämnet människohandel, bland annat intervju med en fd prostituerad och en människohandlare.

Böcker

Skuggans lag – en spanares kamp mot prostitution

Kriminalinspektör Simon Häggström möter i sin vardag de som samhället inte vill se: de prostituerade som gör sitt bästa för att sköta sina affärer utom synhåll, och torskarna som till varje pris vill undvika upptäckt och straff. Boken är en sann berättelse om de människor som Simon och hans kollegor möter varje dag. Det är en tung läsning, men skriven i romanform på ett lättillgängligt sätt.

Författare: Simon Häggström

Nattstad – en spanares kamp mot prostitution

Nattstad är en fristående uppföljare av Skuggans lag. Här får vi möta en människohandlare som sålt kvinnor i Sverige. Simon berättar om en ljusskygg värld som få av oss kan föreställa oss ens i vår vildaste fantasi. I likhet med boken Skuggans lag är även denna bok skriven i romanform på ett lättillgängligt sätt.

Författare: Simon Häggström

Visuell drog – om barn unga och nätporr

Finns det några samband mellan pornografikonsumtion och hälsa, attityder, relationer som vi behöver ta på allvar? Och hur pratar vi om barn och unga om detta? I boken granskar författarna dessa frågor med syfte att utforska barn och ungdomars relation och inställning till pornografi. Till sin hjälp har de forskare, psykologer, poliser och framförallt ungdomar som delar med sig av sin verklighet.

Författare: Maria Ahlin och Ulrica Stigberg

Mitt ibland oss

Prästen och författaren Ulrica Stigberg har träffat en mängd personer för att ge en bred bild av nätpornografins konsekvenser. Hon pratar med församlingsledare, unga kristna, parterapeuter, kriminologer och forskare. Boken innehåller många tips och råd: en checklista för församlingar som vill arbeta konstruktivt kring nätpornografin, tips på hur man som förälder pratar om porr med barn och unga, råd till den som själv vill ta sig ur ett beroende och mycket mer.

Författare: Ulrica Stigberg

Föreläsare

ALF B SVENSSON, psykolog, föreläsare och författare. Föreläser om bl.a. kärlek, sex och samlevnad. I den föreläsningen ingår vår syn på porr som en liten del, men föreläsningen innefattar således inte bara detta ämne. Pdf:en Raka svar på tonåringarnas frågor, är ett diskussionsunderlag som Alf har tagit fram till bl.a. ledare och föräldrar.

JOHANNES WIDLUND började titta på porr i 12-årsåldern och några år senare upptäckte han att han var beroende. Genom mycket hjälp och stöd är 26-åriga Johannes fri från sitt missbruk och föreläser om porrens skadliga inverkan.

Artikel om Johannes från Expressen >

Inslag om Johannes från TV4:s program Efter tio, med Malou von Sivers >

ROBERT ROSMAN brinner för att hjälpa människor ur skeva internatvanor. Han har själv lyckats ta sig ur ett porrberoende och vet vad som krävs. Han jobbar på Team Med Uppdrag och IT-företaget Bonigi och för närvarande har han därför begränsade möjligheter att föreläsa i ämnet. Det finns en artikel om Robert i Aktuellt nr 4 2017.

ULRICA STIGBERG är författare och präst och jobbar med inriktning mot samtal i Fryshuset i Stockholm. Har bland annat medverkat på SAM och SAU:s årskonferens.

MARIA AHLIN arbetar förbyggande med frågor som rör människohandel för sexuella ändamål genom ungdomsorganisationen Freethem.

UNIZON samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon och Unizons medlemsjourer åker runt och håller föreläsningar om pornografi och sexualiserat våld.

TALITA är en ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål. De driver skyddade boenden och mottagningar i Sverige och Mongoliet. Föreläser om bland annat pornografi. Talita utvecklar också ett utbildningsmaterial till stöd för bland annat ledare och lärare. Materialet heter Reality Check och lanseras hösten 2018.

Fight the new drug är en ideell organisation med ursprung i USA. Organisationen lyfter porrens förödande konsekvenser på både ett individuellt plan som ur ett samhällsperspektiv.

Filmer

Här visas fyra av de fem filmer som togs fram till SAU:s tonårsläger 2018. De beskriver problematiken kring människohandel och det förebyggande arbete som görs i Rumänien genom organisationen "Valoare Plus" och projekten "Stay Free" samt "For a Better Future", som SAM, SAU och Sam-Hjälp är med och stöttar. (Film nr 4 presenterar tjejer som kommit ur prostitution, och får inte visas på webben.) Kanske kan dessa filmer utgöra ett diskussionsunderlag för t.ex. en ledarkväll i församlingen. 

Samtliga filmer är producerade av Joakim Iwerskog.

1. Tack för föregående år, nu fortsätter vi!

Utbildning är en viktig faktor för att undvika människohandel. Stay Free fortsätter sitt arbete fast i framtiden satsar de på högstadieskolor. Och stödundervisningen ger utsatta barn en möjlighet att hänga med i skolan istället för att riskera att involveras i nätverk. Med ganska enkla medel är möjligt att förändra en tillsynes hopplös vardag.

2. Stay Free

Syftet med projektet är att upplysa ungdomar i Rumänien om vad människohandel är, och hur de undviker fallgroparna. Den stora delen av människohandeln är sexuellt relaterade tjänster. Men personer utnyttjas också för arbetskraft, tiggeri och organ eller att man tvingas in i kriminell verksamhet. När det gäller människohandel i Sverige är det främst försäljning av sex och människor som tvingas tigga, som är tydligast.

Vi kan förvånas över att rumäniska tjejer hamnar i prostitution, men de kommer till länder som Sverige för det finns en stor efterfrågan här. Vi är med andra ord en orsak till problematiken, eftersom många svenskar är beredda att bryta mot lagen och köpa sex. Skulle det inte finnas en marknad här skulle människohandlarna inte komma hit. Därför är det så viktigt att vi vågar prata om det. Det är vi tillsammans som har möjlighet att visa att det är inte ok att köpa någon för pengar.

3. Fattigdomens konsekvenser i Rumänien

Livsvillkoren i Rumänien ser väldigt annorlunda ut jämfört med Sverige, och i man har inte samma sociala skyddsnät. Många unga tjejer som prostituerar sig gör det för att hjälpa sin familj. De kanske behöver pengar till medicin för en bror som är sjuk. Vad hade du själv gjort?

Detta är vår tids slavhandel. Det är inget du ser som turist i Rumänien, eller läser om i det svenska nyhetsflödet. Men det är lik väl en verklighet både i Sverige och i Rumänien.

5. Utbildning – möjligheten till bra livsval

Alla barn och ungdomar i Rumänien har inte samma chans att lyckas i skolan. Det är lätt att slås ut och problemen ligger runt hörnet. Men genom de utbildningssatsningar som det här skolprojekten innebär, så får utsatta barn en möjlighet till ett liv utan kriminalitet och utnyttjande. Många barn i skolprojektet kommer från hem där minst en av föräldrarna bor utomlands eller är alkoholist. För att barnen ska ta sig igenom skolan, behöver de hjälp av vuxna. Och för att engagera hela familjen i satsningen, delar projektet ut matkassar till de familjer vars barn är med i stödundervisningen. För att få en matkasse ska barnen ha en hög närvaro och föräldrarna förväntas också närvara på skolan vid vissa tillfällen.

SAM, SAU och Sam-Hjälp är stolta över att få vara en del av detta arbete!