Människohandel är vår tids slaveri och är den snabbast växande kriminella industrin i världen. Vi lyfte frågan om sexuellt relaterad människohandel på förra sommarens tonårsläger, och ämnet berörde. Det finns flera orsaker till att ämnet människohandel blev så stark. Att frågan har lyfts i media, den geografiska närheten till Rumänien och att många av offren för handeln är i samma ålder som tonåringarna själva, är några av dem. Men den främsta orsaken är troligtvis insikten att vi är del av samma problematik. Handeln med människor är som en kedja där allt hänger ihop; problematiken är fattigdomsdriven och i Rumänien finns såväl fattigdom som okunskap. I Sverige finns en stor efterfrågan på sexuella tjänster, men även en stor portion okunskap.

Ämnet sexuellt relaterad människohandel och pornografi lyfts också på 2018 års tonårsläger. Men denna fråga berör betydligt fler än bara ungdomar, så hur lyfter vi frågan i våra församlingar? I samband med att informationsmaterialet till förra årets läger togs fram, tog vi del av en del matnyttig litteratur som vi hoppas även kan komma församlingarna till del. Nedanstående lista med böcker, artiklar och föreläsare är långt ifrån komplett, men kan förhoppningsvis utgöra ett steg på vägen i processen att adressera en fråga vi sällan pratar om.

Länkar till tidningsartiklar och radioinslag

Porren gör att män beter sig som svin

”Pornografin är djupt kvinnoförnedrande och en allt självklarare konsumtionsvana för många män. Vi accepterar pornografin, men blir förvånade när den sätter spår i verkligheten.”

Porr är övergrepp och du medverkar genom att titta

”Om det dyker upp porr i telefonen och det blir svårt att inte titta; tänk på flickor och kvinnor du har runt dig.”

Ut med porren från barnens klassrum

”En uppmaning till samverkan mellan hem, skola och civilsamhälle för att göra Sveriges skolor till landets säkraste plats för barn och unga. Våra barn är värda en skola som främjar jämställdhet, förebygger sexuella övergrepp och garanterar en #porrfribarndom.”

Upprop kräver porrfilter i skolor och förskolor

”Politiker måste inse att det här är ett problem för våra barn”, säger Josephine Appelqvist från den kristna organisationen Talita.

Sexköp gynnar människohandel

Sveriges Radios program Kaliber granskar missförhållanden och samhällsfenomen. Ovanstående länk finns olika inslag på ämnet människohandel, bland annat intervju med en fd prostituerad och en människohandlare.

 

Böcker


Skuggans lag – en spanares kamp mot prostitution

Kriminalinspektör Simon Häggström möter i sin vardag de som samhället inte vill se: de prostituerade som gör sitt bästa för att sköta sina affärer utom synhåll, och torskarna som till varje pris vill undvika upptäckt och straff. Boken är en sann berättelse om de människor som Simon och hans kollegor möter varje dag. Det är en tung läsning, men skriven i romanform på ett lättillgängligt sätt.

Författare: Simon Häggström


Nattstad – en spanares kamp mot prostitution

Nattstad är en fristående uppföljare av Skuggans lag. Här får vi möta en människohandlare som sålt kvinnor i Sverige. Simon berättar om en ljusskygg värld som få av oss kan föreställa oss ens i vår vildaste fantasi. I likhet med boken Skuggans lag är även denna bok skriven i romanform på ett lättillgängligt sätt.

Författare: Simon Häggström


Visuell drog – om barn unga och nätporr

Finns det några samband mellan pornografikonsumtion och hälsa, attityder, relationer som vi behöver ta på allvar? Och hur pratar vi om barn och unga om detta? I boken granskar författarna dessa frågor med syfte att utforska barn och ungdomars relation och inställning till pornografi. Till sin hjälp har de forskare, psykologer, poliser och framförallt ungdomar som delar med sig av sin verklighet.

Författare: Maria Ahlin och Ulrica Stigberg


Mitt ibland oss

Prästen och författaren Ulrica Stigberg har träffat en mängd personer för att ge en bred bild av nätpornografins konsekvenser. Hon pratar med församlingsledare, unga kristna, parterapeuter, kriminologer och forskare. Boken innehåller många tips och råd: en checklista för församlingar som vill arbeta konstruktivt kring nätpornografin, tips på hur man som förälder pratar om porr med barn och unga, råd till den som själv vill ta sig ur ett beroende och mycket mer.

Författare: Ulrica Stigberg

Tidskrifter


Junia – nr 1 2017

Med artiklar som exempelvis ”Nätporr förstör våra barn och unga”. Intervju med Maria Ahlin.

Redaktionen: Junia, 08-540 203 28


NOD – tidskrift för tro, kultur och samhälle – nr 2 2017

Pornografi – öppen, gratis och hemlig

Hur påverkar porren våra liv och relationer, samhället och den framväxande generationen?
Består av många bra artiklar på ämnet, bland annat ”Det vuxna missbrukets mekanismer” av Hanna Möllås, ”Beroendesjukdom eller en ursäkt för dålig moral” av Torbjörn Freij och ”Vi behöver en haverikommission mot porren” av Elisabeth Sandlund.

Tidningen beställs genom tidningen Dagens kundcenter, 08-619 24 20. En tidning kostar 100 kr.


Aktuellt från Alliansmissionen – nr 4 2017

Slut på tystnaden

Intervju med kriminalinspektör Simon Häggström (författare till böckerna Skuggans lag och Nattstad och en av föreläsarna på tonårslägret på Gullbrannagården 2017). Här finns också tankar från Robert Rosman som kommit ur ett porrmissbruk. I denna tidning berättar vi även om det förbyggande arbete mot människohandel som SAM, SAU och Sam-Hjälp stöttar i Rumänien.

Rapporter

Följande länkar är för dig som vill gå lite mer på djupet i denna problematik.

Forskaren Max Waltman har tillsammans med Unizon tagit fram en rapport om pornografi.

LÄS HÄR >

En rapport från polisen hur människohandelns omfattning och utbredning förändrats sedan 2015.

LÄS HÄR >

Länsstyrelsen Stockholm har det nationella uppdraget att samordna insatserna mot prostitution och människohandel för alla ändamål. På Länsstyrelsens webbplats kan läsa mer om ämnet och du ta del av publikationer.

LÄS HÄR >

Föreläsare


ALF B SVENSSON, psykolog, föreläsare och författare. Föreläser om bl.a. kärlek, sex och samlevnad. I den föreläsningen ingår vår syn på porr som en liten del, men föreläsningen innefattar således inte bara detta ämne. Pdf:en Raka svar på tonåringarnas frågor, är ett diskussionsunderlag som Alf har tagit fram till bl.a. ledare och föräldrar.


JOHANNES WIDLUND började titta på porr i 12-årsåldern och några år senare upptäckte han att han var beroende. Genom mycket hjälp och stöd är 26-åriga Johannes fri från sitt missbruk och föreläser om porrens skadliga inverkan.

Johannes seminarium från årskonferensen 2018 – Min resa ur ett porrmissbruk >

Artikel om Johannes från Expressen >

Inslag om Johannes från TV4:s program Efter tio, med Malou von Sivers >


ROBERT ROSMAN brinner för att hjälpa människor ur skeva internatvanor. Han har själv lyckats ta sig ur ett porrberoende och vet vad som krävs. Han jobbar på Team Med Uppdrag och IT-företaget Bonigi och för närvarande har han därför begränsade möjligheter att föreläsa i ämnet. Det finns en artikel om Robert i Aktuellt nr 4 2017.


ULRICA STIGBERG är författare och präst och jobbar med inriktning mot samtal i Fryshuset i Stockholm. Har bland annat medverkat på SAM och SAU:s årskonferens.


MARIA AHLIN arbetar förbyggande med frågor som rör människohandel för sexuella ändamål genom ungdomsorganisationen Freethem.


UNIZON samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizon och Unizons medlemsjourer åker runt och håller föreläsningar om pornografi och sexualiserat våld.


TALITA är en ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål. De driver skyddade boenden och mottagningar i Sverige och Mongoliet. Föreläser om bland annat pornografi. Talita utvecklar också ett utbildningsmaterial till stöd för bland annat ledare och lärare. Materialet heter Reality Check och lanseras hösten 2018.

 

Övriga webbsidor

Fight the new drug är en ideell organisation med ursprung i USA. Organisationen lyfter porrens förödande konsekvenser på både ett individuellt plan som ur ett samhällsperspektiv.

Filmer

Här visas fyra av de fem filmer som togs fram till SAU:s tonårsläger 2018. De beskriver problematiken kring människohandel och det förebyggande arbete som görs i Rumänien genom organisationen ”Valoare Plus” och projekten ”Stay Free” samt ”For a Better Future”, som SAM, SAU och Sam-Hjälp är med och stöttar. (Film nr 4 presenterar tjejer som kommit ur prostitution, och får inte visas på webben.)

Kanske kan dessa filmer utgöra ett diskussionsunderlag för t.ex. en ledarkväll i församlingen. Om ni vill ha mer material finns även filmerna som togs fram till tonårslägren 2017 här nedan.

Samtliga filmer är producerade av Joakim Iwerskog.

1. Tack för föregående år, nu fortsätter vi!
2. Stay Free

3. Fattigdomens konsekvenser i Rumänien

5. Utbildning – möjligheten till bra livsval

Nedanstående sex filmer togs fram till tonårslägren 2017. Samtliga är producerade av Joakim Iwerskog.