Carolina OlofsgårdÅterrapporter, Internationellt arbete

Ny syn på hjälparbete i Malawi

Att kunna försörja sin familj, att för egna ihoptjänade pengar kunna köpa mat och skicka sina barn till skolan, det ger både självkänsla och framtidshopp. Genom våra yrkesutbildningar i Malawi blir det en verklighet.

Biziwick Wanja är en kille på 27 år som bor i Malawi. Han växte upp som en av de yngsta i en mycket stor familj där föräldrarna inte kunde försörja sina barn. Föräldrarna tvingades flytta ut på landet där man i alla fall kunde odla lite mat. Bisiwick lämnades kvar i stan, i Allianskyrkans vård. Han har fått hjälp gå i skolan och då han blev lite äldre fick han också en snickarutbildning. Han har blivit en duktig snickare och utbildar nu andra och själv kan han hjälpa sin familj genom att försörja två av sina syskon.

Under många år har SAM:s yngsta systerkyrka, Allianskyrkan i Malawi, hjälpt föräldralösa barn och deras vårdnadshavare med matpaket och skoluniformer. Hjälp som är bra för stunden, men inte ger den långsiktiga hjälp man skulle önska. Detta är frågor SAM påtalat vid besök hos kyrkan. Vi har försökt få dem att tänka i mer långsiktiga banor.

Hjälp till självhjälp

Därför gläds vi över de rapporter som kommit under året där kyrkan berättar om hur de har förändrat sitt sätt att jobba. Man har startat två bageriprojekt för 23 kvinnor. Dessa har fått utbildning i hur man bakar, hjälp med ugnar och ingredienser. Nu kan de erbjuda bröd och kakor till försäljning. Detta har lett till bättre levnadsstandard i deras familjer. Nästa steg är att ge dem mer utbildning i hur man driver ett företag och kundrelationer.

Ytterligare två unga flickor har skickats på en ett-årig sömnadsutbildning. Tanken är att de ska bli lärare för andra ungdomar när de gått klart. Planer finns också på utbildning i plåtslageri.

45 unga killar, uppdelade på tre platser, går nu en snickeriutbildning. Biziwick Wanja är en av deras lärare. Han gläds över hur duktiga eleverna är. De har tillverkat möbler som nu säljs på den lokala marknaden. Delar av vinsten går till eleverna och resten stannar kvar i projektet för inköp av mer material. Projektet har också gett kyrkan en större möjlighet att dela evangeliet med människor och fler har kommit till tro.

Allianskyrkan i Malawi uttrycker en stor tacksamhet till SAM som har gett dem möjlighet att starta dessa utbildningar och på det sättet hjälpa utsatta ungdomar till en bättre framtid.


Text: Gerd Petersson

Foto: Gerd Petersson