11 december
6 januari 2024

Cafésamling på trettondagen

Cafésamling med avslutande andakt.
11 januari 2024

Styrelsen som arbetsgivare

Digital utbildningskväll för församlingsstyrelsen
16 januari 2024

Arbetsrätt för pastorer

Digital utbildning för församlingsanställda
20 januari 2024

Musik:Teknik

Heldag för församlingens musiker och tekniker
30 januari - 31 januari 2024

Vintermöte 2024 – Den första kärleken

för SAM:s pastorer, ungdomsledare, övriga församlingsanställda och inbjudna ledare
31 januari 2024

Att möta den som inte orkar leva

Fortbildningsdag för församlingsanställda och själavårdare
5 februari 2024

Hur hanterar vi en eventuell attack i kyrkan?

Utbildning för aktiva ledare över 18 år, församlingsordförande och anställda
22 februari 2024

Fäste för tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare
11 april 2024

Fäste för en tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare