Marita GoodFörsamlingar

Gud har ingen genre

Jag lärde mig mycket om lovsång under min tid i Sydney. Bland annat fick jag med mig att lovsång inte är bundet till en viss musik- eller dansstil, utan det viktiga är att sången kommer från hjärtat, säger Viktor Alnervik, som i juli 2019 åkte till Australien för att gå bibelskola.

Viktor är bankerydssonen som växte upp i den lokala missionskyrkan och vars musikintresse tidigt fångades upp. I tonåren blev han inslussad i ett lovsångsteam och uppdragen avlöste sedan varandra.
– Många i församlingen var tacksamma för de initiativ vi tonåringar tog, även om uttrycksättet var nytt för en del av medlemmarna.
Viktor valde att gå musikinriktning på gymnasiet och musikintresset fick än mer utrymme. Han insåg också att hans kyrkliga bakgrund gett honom ett försprång.
– Det var verkligen ett uppvaknande för mig att vi som vuxit upp i en församling redan hade vana från att stå på scen och framträda.

Oväntad vändning

Efter gymnasiet hoppade han på några ströjobb för att sedan satsa på ett år i Australien. Där fick han möjlighet att utforska lovsången på djupet.
– Jag åkte till Hillsongs bibelskola i Sydney. De är kända inom den kristna musikvärlden för sin kreativitet. Bibelskolan samlar cirka 1 500 elever från 66 nationer. Det var helt fantastiskt att få lära sig hur man kan vara kyrka på så många olika sätt.

Egentligen skulle Viktor gå lovsångslinjen med sånginriktning, vilket till en början var ett själv-klart val. Men något kändes fel. De två första veckorna gick Viktor runt med en oro i kroppen och han började fundera över val av linje. En dag råkade han av en tillfällighet halka in på en dans-kurs, som bibelskolans danslinje anordnade.
– Det kändes helt rätt för mig. Det här var något nytt som Gud ville lära mig mer om. Dansen hjälpte mig att släppa prestationskraven och komma tillbaka till nåden och gudsrelationen.

Gemensamt uttryckssätt

Att lovsjunga tillsammans, oavsett uttryckssätt, menar Viktor handlar om att ge plats för och tillbedja Gud.– Förvandlingen sker i våra hjärtan när vi har en personlig relation till Gud. När vi kommer tillsam-mans är sången ett gemensamt uttrycksätt för vår längtan efter att komma närmare honom. Det finns därför ingen genre för lovsång. Gud har ingen genre.

För Viktor var dansen ett nytt uttryck, som han tidigare inte utforskat så mycket. Vad som fick honom att snabbt lära sig att använda dansen i tillbedjan var sammanhanget med de andra, mer vana dansarna. Att se och höra hur de använder dansen inspirerade honom.
– Man har oftast lättare att ta till sig uttrycksätt som man är van vid sedan tidigare. Men jag upplever att ju mer jag lär känna Gud desto mer upptäcker jag hans mångsidighet.

Vägen framåt

Viktor har precis börjat jobba som musikledare i Fiskebäckskyrkan utanför Göteborg.
– Jag är fantastiskt glad över att församlingen har en musiktjänst. Jag kommer få jobba med olika musikaliska uttryck som psalmer, lovsång och körsång. Det här är ett drömjobb för mig! Be till Gud om att få använda din gåva, så hittar han en väg för dig.


Text: Karin Flygare kommunikationsansvarig
Foto: Hayley Rafton


LÄS MER OM SAM:S ARBETE MED SÅNG OCH MUSIK