På denna sida har vi samlat information samt Svenska Alliansmissionens riktlinjer och rekommendationer relaterat till den pågående coronakrisen. SAM uppmanar församlingsledningarna att noga följa myndigheters information kring utvecklingen av coronaviruset. Se kontinuerligt över verksamheten utifrån denna information och informera församlingsmedlemmarna om beslut och försiktighetsåtgärder som tas.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi skickar också vid behov ut uppdaterad information med anledning av coronaviruset till församlingsordföranden och pastorer.


Image

Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn,

Amen.

SAM:S ANDAKTER >


GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMMANKOMSTER

Den 27 mars gick regeringen ut med nya direktiv för allmänna sammankomster. Endast 50 personer tillåts att mötas. Beslutet gäller tills vidare. SAM uppmanar församlingarna att vid samlingar med färre än 50 personer vara mycket noga med handhygien och att hålla avstånd mellan delatagarna. Vi uppmuntrar till att se över alternativa lösningar för gudstjänstfirande, såsom friluftsgudstjänster, vandringsgudstjänster och webbsända gudstjänster. Vi avråder från allmän servering av kyrkkaffe eller annan servering inomhus.

Vid nattvardsfirande rekommenderas särkalk och oblat. Iakttag god hygien, i synnerhet nattvardstjänare och officiant.

Risken för att bli allvarligt sjuk av covid-19 ökar gradvis med stigande ålder. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla fysiskt avstånd till människor som man inte bor med. Vi ber därför medlemmar och andra kyrkobesökare över 70 år att undvika samlingar i kyrkans lokaler.

Vi uppmuntrar till att församlingarna genomför lokala aktiviteter och arrangemang för barn och ungdomar, utifrån myndigheters direktiv. Mer information hittar du på sau.nu.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har gått ut med rekommendationer för körverksamhet. Vid körsång sprids salivdroppar med större kraft och därmed kan det finnas risk för större smittspridning. Andra bidragande faktorer till smittspridning är att man ofta står tätt tillsammans inomhus och under lång tid.

TA DEL AV REKOMMENDATIONERNA FÖR KÖRSÅNG HÄR >


Om du känner symtom, små eller stora, på luftvägsinfektion ber vi dig att helt undvika sociala kontakter. Detta för att undvika smittspridning. Coronaviruset ger ofta lindriga symtom och kan påminna om en vanlig förkylning.


Vi vill lyfta fram våra lokala församlingars webbsändningar av gudstjänster m.m. Du hittar en lista via länken nedan.

SAM-FÖRSAMLINGAR SOM WEBBSÄNDER >

Välkommen att ta del av vårens andakter och att dela dem i er församlings digitala kanaler eller närradio.

SAM:S ANDAKTER >

Nu finns avsnitten i vår programserie SAMtal i en annorlunda tid på Youtube. I avsnitten pratar missionsföreståndare Kjell Larsson med inbjudna gäster om aktuella ämnen med anledning av coronavirusets effekter i vårt samhälle och ute i världen. Samtalen varvas med sång och musik. Det går utmärkt att använda programmen i er bönegrupp eller på församlingskvällen för fortsatt samtal i mindre grupper.

SAMTAL I EN ANNORLUNDA TID >

Funderar er församling på att live-sända gudstjänster eller andra samlingar på webben? Ta del om informationen via länken nedan.

INFORMATION OM ATT LIVE-SÄNDA PÅ WEBBEN >

INTERNATIONELL KRAFTSAMLING

Många människor i världen hotas av både hungersnöd och coronavirus. Våra systerkyrkor i Indien och södra Afrika uttrycker behov av hjälp och SAM-familjen behöver ta ett gemensamt ansvar i bön och givande.

TILL KAMPANJEN >

ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTAGARFRÅGOR

Många av våra församlingar konstaterar att det är en intensiv tid med mycket arbete. Samtidigt vet vi att församlingar drabbas av inkomstbortfall på grund av uteblivna samlingar av olika slag. Staten har möjliggjort olika former av stöd- och besparingsåtgärder för arbetsgivare och arbetstagare under den närmaste tiden. Vi har samlat information kring detta på nedanstående länk.

ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTAGARFRÅGOR >

MER INFORMATION

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret: 113 13.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning.

Mer information finns att hämta via nedanstående länkar.