På denna sida har vi samlat information samt Svenska Alliansmissionens riktlinjer och rekommendationer relaterat till den pågående coronakrisen. SAM uppmanar församlingsledningarna att noga följa myndigheters information kring utvecklingen av coronaviruset. Se kontinuerligt över verksamheten utifrån denna information och informera församlingsmedlemmarna om beslut och försiktighetsåtgärder som tas.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi skickar också vid behov ut uppdaterad information med anledning av coronaviruset till församlingsordföranden och pastorer.


Image

Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn,

Amen.

SE VECKANS ANDAKT MED KJELL LARSSON >


GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMMANKOMSTER

Den 27 mars gick regeringen ut med nya direktiv för allmänna sammankomster. Endast 50 personer tillåts att mötas. Beslutet gäller tills vidare. SAM rekommenderar starkt våra församlingar att avstå från att hålla allmänna sammankomster, även om det samlar färre än 50 personer i lokalen. Vi uppmuntrar till att se över alternativa lösningar för gudstjänstfirande. Som ett led i rekommendationen avråder vi även från servering av kyrkkaffe eller annan servering.

Genomför gärna webbsändning eller gudstjänstfirande utomhus när möjlighet finns, förutsatt att färre än 50 personer deltar. Ta gärna del av de andakter som SAM lägger ut varje veckoslut och under kommande påskdagar.


Om du känner symtom, små eller stora, på luftvägsinfektion ber vi dig att helt undvika sociala kontakter. Detta för att undvika smittspridning. Coronaviruset ger ofta lindriga symtom och kan påminna om en vanlig förkylning.


Vi vill lyfta fram SVT:s sändning av gudstjänster som ett alternativ till fysiska samlingar. Dessa sänds varje söndag på SVT 2 och SVT Play från någon av landets alla kyrkor.

SAM:S ANDAKTER >

INFORMATION OM ATT LIVE-SÄNDA PÅ WEBBEN >

SAM-FÖRSAMLINGAR SOM WEBBSÄNDER GUDSTJÄNSTER

HORDA FRIKYRKA >

IRANIAN GRACE CHURCH >

GNOSJÖ MISSIONSKYRKA >
I samarbete med Pingstkyrkan i Gnosjö

BETELKYRKAN I VAGGERYD >

ARRANGEMANG INOM SAM & SAU SOM PÅVERKAS

SAM och SAU planerar för flera arrangemang under våren och sommaren. Om dessa sammankomster kan äga rum beror på hur länge det allmänna förbudet gäller.

Vår planering med ändrat upplägg av Årskonferensen 2020 är igång. Den 13 juni hålls första delen av ombudsmötet digitalt med samling på ett antal platser. Den 9-10 oktober genomförs andra delen av ombudsmötet på Gullbrannagården. Årskonferensen ”Så älskar Gud världen” genomförs då i komprimerad version. Vi följer noga samhällsutvecklingen och de rekommendationer som ges, vilket kan leda till att vi åter behöver ställa om. Vi informerar så fort vi kan om nya beslut tas.

28-29/3

SAU:s barnkörläger

Evenemanget flyttas fram, förhoppningsvis till hösten 2020.

28/3

Dela Jesus

Evenemanget flyttas fram.

31/3

Barnens rätt till tro

Evenemanget flyttas fram.

4/4

Församlingslyftet

Inställt

9-12/4

Tre dagar

Inställt

18/4, 25/4

Jesus till barnen

Evenemanget flyttas fram, förhoppningsvis till hösten 2020.

9-24/5

United in Mission

Konsultation med systerkyrkorna

Inställt

21-24/5

SAM:s årskonferens

Genomförs i två delar:
13 juni samt 9-10 oktober.

LÄS MER HÄR >

KRAFTSAMLING

I början av v. 14 startade vi insamlingskampanjen Kraftsamling, för att kunna möta de tuffa utmaningar som nu uppstår inom SAM:s och SAU:s olika verksamheter. Gullbrannagården och Mullsjö folkhögskola står just nu i en allvarlig ekonomisk situation och vi behöver agera, som samfund, ungdomsorganisation, församling och enskild. I bön och givande tar vi ett gemensamt ansvar.

TILL KAMPANJEN >

MER INFORMATION

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret: 113 13.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning.

Mer information finns att hämta via nedanstående länkar.