Sidan uppdaterad 2022-02-11

På denna sida har vi samlat information samt Svenska Alliansmissionens riktlinjer och rekommendationer relaterat till den pågående coronakrisen. SAM uppmanar församlingsledningarna att noga följa myndigheters information kring utvecklingen av coronapandemin. Se kontinuerligt över verksamheten utifrån denna information och informera församlingsmedlemmarna om beslut och försiktighetsåtgärder som tas.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi skickar också vid behov ut uppdaterad information med anledning av coronapandemin till församlingsordföranden och pastorer.


Image

Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn,

Amen.

SAM:S ANDAKTER >


Restriktionerna lättade

Från och med den 9 februari upphör de flesta av regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder mot covid-19. Det innebär bland annat att vi inte längre behöver ta hänsyn till deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, kontroll av vaccinationsbevis med mera.

Däremot ska vi även fortsättningsvis stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid symtom. Vuxna som är ovaccinerade ska vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

Barn- och ungdomsverksamhet

Se SAU:s webbplats för information.

Livesändningar

Funderar er församling på att live-sända gudstjänster eller andra samlingar på webben? Ta del om informationen via länken nedan.

INFORMATION OM ATT LIVE-SÄNDA PÅ WEBBEN >


MER INFORMATION