Sidan uppdaterad 2022-01-10

På denna sida har vi samlat information samt Svenska Alliansmissionens riktlinjer och rekommendationer relaterat till den pågående coronakrisen. SAM uppmanar församlingsledningarna att noga följa myndigheters information kring utvecklingen av coronapandemin. Se kontinuerligt över verksamheten utifrån denna information och informera församlingsmedlemmarna om beslut och försiktighetsåtgärder som tas.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi skickar också vid behov ut uppdaterad information med anledning av coronapandemin till församlingsordföranden och pastorer.


Image

Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn,

Amen.

SAM:S ANDAKTER >


Nya åtgärder för minskad smittspridning

Från den 12 januari 2022 införs ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus gäller följande då deltagarantalet är över 20 personer.

  • Enbart sittande deltagare tillåts med undantag vid religiösa ceremonier, såsom gudstjänster, då deltagare får stå upp.
  • Deltagare delas upp i sällskap på max 8 personer.
  • Avståndet ska vara minst 1 meter mellan sällskapen.
  • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis tillsammans med övriga åtgärder.
  • Ett maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis, kan komma att införas inom kort.

Verifiering av vaccinationsbevis

Anordnaren ska ha tydliga skriftliga rutiner för hur kontroll av besökarnas vaccinationsbevis ska genomföras. Kontrollen innefattar tre moment och ska ske vid inpassage.

Anordnaren ska:

  • Verifiera vaccinationsbevisets äkthet. Detta kan endast ske digitalt genom scanning av bevisets QR-kod, till exempel genom att använda den officiella app som myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tagit fram. DU HITTAR APPEN HÄR
  • Förvissa sig om att vaccinationsbeviset uppfyller de krav om antal doser och tid från sista dos som framgår av förordningen. Även detta kan kontrolleras digitalt eller genom så kallad okulär besiktning, alltså att titta på och granska vaccinationsbeviset.
  • Förvissa dig om att vaccinbeviset är utfärdat till den person som visar upp det, till exempel genom att jämföra namn och personnummer på legitimation och vaccinationsbevis.

Servering

Vid kyrkfika eller annan servering tillåts bara sittande gäster och det krävs 1 meters avstånd mellan olika sällskap.

Tänk på

I en församling ska man vidta grundläggande smittskyddsåtgärder, som att informera om hur smittspridning kan undvikas och ge deltagare möjlighet att tvätta händerna eller använda handsprit. Undvik trängsel. Även vid kyrkfika eller annan typ av servering ska trängsel undvikas och smittskyddsåtgärder vidtas.

Tänk på att skriftligt dokumentera och följa upp era smittskyddsåtgärder, så att det tydligt framgår hur direktiven följs för att minska smittspridningen. Delge personal och funktionärer (exempelvis gudstjänstvärdar) valda åtgärder för att förhindra smitta.

Uthyrning för privata sammankomster

Vid uthyrning av platser för privata sammankomster är maxtaket 50 personer, men kan komma att ändras till 20 inom kort.

Barn- och ungdomsverksamhet

Se SAU:s webbplats för information.

Livesändningar

Funderar er församling på att live-sända gudstjänster eller andra samlingar på webben? Ta del om informationen via länken nedan.

INFORMATION OM ATT LIVE-SÄNDA PÅ WEBBEN >


MER INFORMATION