Sidan uppdaterad 2020-11-24

På denna sida har vi samlat information samt Svenska Alliansmissionens riktlinjer och rekommendationer relaterat till den pågående coronakrisen. SAM uppmanar församlingsledningarna att noga följa myndigheters information kring utvecklingen av coronaviruset. Se kontinuerligt över verksamheten utifrån denna information och informera församlingsmedlemmarna om beslut och försiktighetsåtgärder som tas.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi skickar också vid behov ut uppdaterad information med anledning av coronaviruset till församlingsordföranden och pastorer.


Image

Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn,

Amen.

SAM:S ANDAKTER >Om du känner symtom, små eller stora, på luftvägsinfektion ber vi dig att helt undvika sociala kontakter. Detta för att undvika smittspridning. Coronaviruset ger ofta lindriga symtom och kan påminna om en vanlig förkylning.


Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 deltagare

Från den 24 november är det förbjudet i Sverige att hålla allmänna sammankomster/tillställningar med fler än 8 deltagare. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster som hålls inomhus eller utomhus. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Här ingår sammankomster för religionsutövning, det vill säga gudstjänster.

Vi ska ha i beaktande att förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 deltagare förväntas ha en normerande effekt även för sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förordningen, för att ytterligare bidra till minskad smittspridning.

Förbudet gäller inte vid begravning, om antalet deltagare inte är fler än 20.

SKÄRPTA REGIONALA RÅD

Utöver Folkhälsomyndighetens restriktioner för hela landet gäller just nu skärpta regionala råd i 21 regioner. De lokala råden är tidsbegränsade och bestämda till olika datum i olika regioner.

SE VAD SOM GÄLLER I DE OLIKA REGIONERNA >

Vi ber er att noga följa utvecklingen och de råd som gäller där ni har er verksamhet. Var även uppmärksam på eventuella lokala direktiv som ges från länsstyrelser och kommuner.

Folkhälsomyndigheten ger följande råd till ett flertal regioner:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten (exempelvis gudstjänster, notering SAM), konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Ställ in gudstjänster och fysiska samlingar

Följaktligen rekommenderar vi i SAU och SAM att alla församlingar i berörda regioner ställer in planerade gudstjänster och andra samlingar tills nya direktiv ges.

Rekommendationer för barn- och ungdomsverksamhet

Efter nya direktiv från Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar SAU alla föreningar att avsluta höstterminens fysiska träffar för barn- och ungdomsverksamheten.

LÄS MER PÅ SAU:S HEMSIDA >

RISKGRUPPER

I vecka 43 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med information om att äldre personer och personer i riskgrupper nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen. Men dessa grupper löper fortfarande större risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

WEBBSÄNDNINGAR

Vi vill lyfta fram våra lokala församlingars webbsändningar av gudstjänster m.m. Du hittar en lista via länken nedan.

SAM-FÖRSAMLINGAR SOM WEBBSÄNDER >

Välkommen att ta del av SAM:s andakter och att dela dem i er församlings digitala kanaler eller närradio.

SAM:S ANDAKTER >

Nu finns avsnitten i vår programserie SAMtal i en annorlunda tid på Youtube. I avsnitten pratar missionsföreståndare Kjell Larsson med inbjudna gäster om aktuella ämnen med anledning av coronavirusets effekter i vårt samhälle och ute i världen. Samtalen varvas med sång och musik. Det går utmärkt att använda programmen i er bönegrupp eller på församlingskvällen för fortsatt samtal i mindre grupper.

SAMTAL I EN ANNORLUNDA TID >

Funderar er församling på att live-sända gudstjänster eller andra samlingar på webben? Ta del om informationen via länken nedan.

INFORMATION OM ATT LIVE-SÄNDA PÅ WEBBEN >

ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTAGARFRÅGOR

Många av våra församlingar konstaterar att det är en intensiv tid med mycket arbete. Samtidigt vet vi att församlingar drabbas av inkomstbortfall på grund av uteblivna samlingar av olika slag. Staten har möjliggjort olika former av stöd- och besparingsåtgärder för arbetsgivare och arbetstagare under den närmaste tiden. Vi har samlat information kring detta på nedanstående länk.

ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTAGARFRÅGOR >

MER INFORMATION

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret: 113 13.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning.

Mer information finns att hämta via nedanstående länkar.