Sidan uppdaterad 2021-07-14

På denna sida har vi samlat information samt Svenska Alliansmissionens riktlinjer och rekommendationer relaterat till den pågående coronakrisen. SAM uppmanar församlingsledningarna att noga följa myndigheters information kring utvecklingen av coronapandemin. Se kontinuerligt över verksamheten utifrån denna information och informera församlingsmedlemmarna om beslut och försiktighetsåtgärder som tas.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi skickar också vid behov ut uppdaterad information med anledning av coronapandemin till församlingsordföranden och pastorer.


Image

Herre, vi kommer inför dig och söker ditt ansikte. Vi tackar dig för att du som är kungars Kung och herrars Herre vänder ditt ansikte till oss och lyssnar just nu. Vi tackar dig för att du tagit all vår synd och plåga på korset. Tack för att vi kan vända oss till dig som dina älskade barn.

Nu kommer vi inför dig och uttrycker vår oro över den situation som just nu råder. Herre förbarma dig över vårt land och vår värld. Tack att du som håller hela världen i din hand också har makt och kraft att läka, hela och stoppa den pandemi som nu råder.

Vi ber Herre att du på ett särskilt sätt möter, helar och omsluter den som är sjuk. Att du ger styrka och handlingskraft till alla som just nu sliter inom sjukvården. Vi ber om vishet till makthavare som måste fatta kloka beslut. Och vi ber Herre att få förbli friska och att bidra till att smittan avtar i vår värld.

Vi ber så i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn,

Amen.

SAM:S ANDAKTER >Om du känner symtom, små eller stora, på luftvägsinfektion ber vi dig att helt undvika sociala kontakter. Detta för att undvika smittspridning. Coronaviruset ger ofta lindriga symtom och kan påminna om en vanlig förkylning.


Vi har till SAM fått en hel del frågor omkring hur man kan genomföra församlingens årsmöte i dessa märkliga tider av restriktioner på grund av pandemin. Vi har här försökt sammanställa lite råd och tips som hjälp för hur man kan tänka och handla som styrelse.

RÅD ANGÅENDE FÖRSAMLINGSÅRSMÖTE >

Nya regler för allmänna sammankomster

I steg 3, som gäller från 15 juli, ligger deltagartaket kvar på samma nivå som i steg 2:

Inomhus: 50
Inomhus med anvisade sittplatser: 300
Utomhus: 600
Utomhus med anvisade sittplatser: 3000

Med anvisade sittplatser menas att det ska vara markerat var besökare kan sitta och att det mellan sällskap ska vara 1 meters avstånd åt samtliga håll.  

Reglering om ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort. Trängsel ska fortsatt undvikas.   

Folkhälsomyndigheten får inom ett län sänka deltagarantalet vid en allmän sammankomst, så att det blir lägre än vad som angetts ovan.  

Gudstjänster

SAM uppmuntrar församlingarna att bjuda in gudstjänstbesökare utifrån besökstaken ovan. Se över möjligheten att kombinera gudstjänsten med en digital sändning. Gudstjänsten kan med fördel firas utomhus.

SAM uppmuntrar också till att gudstjänstbesökare ses för kyrkkaffe. Om kyrkkaffe serveras inomhus får max fyra personer sitta vid samma bord.

Tänk på följande:

  • Var mycket noga med handhygien och avstånd vid nattvardsfirande.
  • Gemensam sång medför ökad risk för smittspridning och ett avstånd på minst 2 meter behöver då hållas mellan besökarna. Allra bäst är att sjunga utomhus.

Begravning

Begravning räknas som allmän sammankomst och inomhus gäller 300 sittande deltagare på anvisade platser. Minnesstunden ses som en privat tillställning och då gäller ett maxtak på 50 personer.

Privata tillställningar

Antalet deltagare på privata sammankomster som genomförs i lokaler, områden eller utrymmen för uthyrning höjs till 50.

Barn- och ungdomsverksamhet

Läs mer om vad som gäller på SAU:s webbplats.

WEBBSÄNDNINGAR

Vi vill lyfta fram våra lokala församlingars webbsändningar av gudstjänster m.m. Du hittar en lista via länken nedan.

SAM-FÖRSAMLINGAR SOM WEBBSÄNDER >

Välkommen att ta del av SAM:s programserie Pratstund där Kjell Larsson genomför korta intervjuer med inbjudna gäster.

PRATSTUND >

Funderar er församling på att live-sända gudstjänster eller andra samlingar på webben? Ta del om informationen via länken nedan.

INFORMATION OM ATT LIVE-SÄNDA PÅ WEBBEN >

ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTAGARFRÅGOR

Många av våra församlingar konstaterar att det är en intensiv tid med mycket arbete. Samtidigt vet vi att församlingar drabbas av inkomstbortfall på grund av uteblivna samlingar av olika slag. Staten har möjliggjort olika former av stöd- och besparingsåtgärder för arbetsgivare och arbetstagare under den närmaste tiden. Vi har samlat information kring detta på nedanstående länk.

ARBETSGIVAR- OCH ARBETSTAGARFRÅGOR >

Notera även regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta åtgärd: Alla som KAN jobba hemma SKA jobba hemma.

MER INFORMATION

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret: 113 13.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning.

Mer information finns att hämta via nedanstående länkar.