sam_adminInternationellt arbete, Om oss, Vittnesbörd

Berättar om Jesus trots dödshot

I tolv år bodde Shino och Shania i Sverige, utan att någonsin höra talas om Jesus eller bli inbjudna till en kyrka. Det var istället i en dröm som Shania förstod vem Jesus är, och idag leder hon och hennes man Shino andra somalier till en tro på honom.

Shino och Shania är två av SAM:s internationella medarbetare, som i samarbete med OM Sverige inriktar sig på evangelisation. I maj besökte de Sverige för att bli bekanta med SAM under årskonferensen. Inför vårt möte hade jag hört att de evangeliserar bland somalier, via media. Jag hade också hört att när Shania blev kristen, beordrade hennes mamma att hon skulle dödas. Det här är människor som trotsar allt motstånd, för att evangeliet är större och viktigare.

Raserad trosuppfattning

Paret var troende muslimer från Somalia. De levde rättfärdigt, bad sina böner och läste Koranen, i övertygelse om att den bar på sanningen. Men för Shania vände allting en dag, då hon såg ett videoklipp där imamer läste ur Koranen inför en amerikansk journalist.
– Jag tyckte det var bra att de undervisade ur Koranen, berättar Shania. Men det som hände sedan kom som en chock. Journalisten hals­höggs.
– Är detta Allahs vilja? Då vill jag inte följa honom längre! Jag var så arg så att jag skakade, säger hon.
Hela hennes trosuppfattning rase­rades i ett enda ögonblick.

Mötet med Jesus

Shania såg en man i skinande kläder, och en stor folkskara som böjde knä och hyllade honom. Det var den första drömmen där hon mötte Jesus, utan att förstå vem han var. Natten därpå drömde hon om mannen igen. Han tog henne till en plats som var så fantastisk att hon inte med ord kan beskriva den. Det här är platsen som jag har förberett för dig, sa han. Men hon fick också se en mörk plats, en plats där ingen ville vara.
– Han sa hela din familj är där, eftersom de inte tror på mig, berättar Shania, och jag anar ett darr på rösten. Du är här med mig, men din familj är där.
Om och om igen under drömmen kom orden till henne: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. När Shania brutalt väcktes av sitt alarm, googlade hon genast på dessa ord. Sökresultaten visades på skärmen och hon förstod vem det var hon hade mött i sina drömmar.

Konflikt ledde till ultimatum

I närmare fyra år levde familjen i ständiga konflikter. Shino ville inte acceptera att hans fru hade blivit kristen. Han förbjöd henne från att försöka omvända deras barn, men det dröjde inte länge förrän även barnen följde Jesus.

För familjen runtomkring var detta helt oacceptabelt. Enligt den tolk­ning av islam som familjen tillämpar hade äktenskapet upphört, i och med att Shania blev kristen. Det betydde att Shino nu levde i orenhet, eftersom de fortfarande levde tillsammans. Med stöd av en imam tydliggjorde Shanias mamma två alternativ. Antingen var Shino tvungen att ta barnen och lämna Shania. Annars var han tvungen att döda henne.

I Bibeln fanns kärlek

Jag förstår att det här är två människor vars äktenskap bygger på uppriktig kärlek. Trots alla yttre påtryckningar, och en inre sorg och frustration, stannade Shino hos sin fru. Och för att bevisa att kristen tro är falsk, började han läsa Bibeln och leta efter texter som bekräftade det.
Men läsningen gav efter en tid motsatt effekt.
– I Bibeln fanns förlåtelse, med­lidande och nåd, berättar Shino. Jag upplevde kärlek i Bibeln.
När han läste orden från Joh 8:24 Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder, insåg han att han inte ville dö i sin synd.
– Jag kunde känna att jag bar synd på mina axlar, och jag förstod att någon ville rädda mig från detta. Jag måste tro på honom!
Shania bad till frälsning tillsammans med sin man och familjen upplevde för första gången på länge frid.

Evangeliet når somalierna

– Vi berättar att vi är kristna somalier, förklarar de. Det är en dörröppnare, var vi än kommer.
Det är tydligt att det Shino och Shania upplevt har gjort att de inte kan vara tysta. De måste berätta om Jesus, och somalier är deras främsta målgrupp.
– När vi säger att vi är kristna blir somalier väldigt nyfikna. Jag har hört talas om att det finns kristna somalier, men jag har aldrig träffat någon… Och så är samtalet igång.
De tar verkligen tillvara på varje tillfälle – när de väntar på tåget, sitter på bussen, står i kön i affären. Ser de någon med somalisk bak­grund inleder de en konversation.

Shino och Shania har inte bott i Somalia på många år. Det är extremt farligt att vara kristen där. Via internet arbetar de idag med att spela in och sprida filmer, med vittnesbörd och undervisning om kristen tro på somaliska. Tiotusentals somalier över hela världen tar del av materialet.
– Senast igår ringde en kille och berättade att han kommit till tro på Jesus, efter att ha sett våra videoklipp, säger Shino med mycket hopp i blicken. Det händer ofta. Varje dag kommer människor till tro.

På grund av att de har lämnat islam finns en ”fatwa” uttalad över Shino och Shania. Det innebär, enligt vissa trosuppfattningar, att vilken muslim som helst inte bara har rätt att döda dem, utan blir belönad med en ”biljett” till himlen genom att göra det. Min sista fråga till Shino och Shania blir: Vad är ni rädda för?
– Vi är inte rädda. Det enda vi är rädda för är att människor inte får höra talas om Jesus. Vi gör det här för nästa generation.


Text: Carolina Olofsgård

Foto: Sofie Rotstedt