Carolina OlofsgårdFör församlingar, Församlingar

Att skapa utrymme för nästa generation

Hur hjälper vi våra unga vuxna att kliva fram och ta ledaransvar i församlingen? Det är en fråga jag brottas med och jag tror att det är många i våra församlingar som gör detsamma.

För att få hjälp att hitta svaret ringer jag till Mikael Hallenius. Han är pastor i EFK-församlingen Mötesplatsen i Örebro och lärare på vår pastorsutbildning, Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Mikael har stor erfarenhet av att stötta och träna unga ledare både i sin församling och inom ALT.

Församlingen Mötesplatsen som grundades i början av 1990-talet har idag cirka 200 medlemmar. Mikael kom till församlingen 2006 och arbetar som pastor tillsammans med sin fru Agneta. Församlingen har många medlemmar i åldrarna 20-40 år och lägger stor vikt på att träna unga ledare. Därför vill jag gärna lyssna till vad Mikael har att säga om detta.

Förutsättningar för unga ledare

Jag börjar med att fråga vad församlingar behöver göra för att skapa utrymme för unga vuxna att kliva fram som ledare. Det första Mikael Hallenius nämner är vikten av att få känna delaktighet. Att församlingen blir något angeläget för var och en. I Mötesplatsen byggs en kultur av delaktighet genom att alla är med i husförsamlingar (församlingens smågrupper).
– Det är viktigt att församlingslivet är mer än att gå på gudstjänst och ta ledaransvar i verksamheten, säger Mikael.

Det andra han betonar är att vi inte ska vara rädda för att utmana. Ibland blir vi alltför försiktiga med att utmana unga människor att gå in i ledaruppgifter. Många vill göra skillnad och blir glada för att få en möjlighet.
– Det handlar om att fråga rätt personer och att vara tydlig med förväntningarna, säger Mikael och fortsätter. Vi ställer tydliga krav på dem som går in i ledaruppgifter. Ibland får jag frågan om vi inte kräver för mycket. Jag tror inte det. Det finns även risker med att förvänta sig för lite.

Samtalet kommer in på att unga människor ofta har fullt upp med arbete och familj. Speciellt när barn kommer in i bilden finns en tendens att de drar sig undan från ansvar i församlingslivet. Vad motiverar unga att gå in i ledarskap och tjänst? Mikael svarar att uppmuntran motiverar, vilket är den tredje viktiga faktorn han vill betona. När en människa blir uppmuntrad är han eller hon beredd att avstå från annat. Kulturen i församlingen måste därför vara uppmuntrande och gåvobaserad.

Det är viktigt att församlingslivet är mer än att gå på gudstjänst och ta ledaransvar i verksamheten.

Min nästa fråga handlar om hur vi kan träna och stötta unga ledare.
– Det är viktigt att skapa fungerande strukturer i församlingen. I Mötesplatsen har vi cirka 30 husförsamlingsledare och många av dem är unga. En eller två gånger per termin samlar vi dem för gemenskap och undervisning. Dessutom åker vi iväg en helg varje år. Det är viktigt att de här ledarna får uppmärksamhet och att de känner att vi satsar på dem, svarar Mikael.
Därför har ledarna också varsin mentor. Mikael menar att personlig vägledning är viktig och han själv ger mycket tid till personliga samtal. Pastorerna behöver frigöra tid och investera den i sina nyckelledare.

Engagemang och vila

Vilka frågor brottas unga ledare med idag? Mikael tänker på tre viktiga frågeställningar och den första är: Vad får jag bidra med för att kunna göra skillnad? Den andra handlar om hur tiden ska räcka till. Många har fullt upp i livet och här kommer även frågor om psykisk ohälsa in. Det är viktigt att hitta en god rytm av engagemang och vila. Det går inte bara att lägga på nya saker i livet.
– När människor går in i nya uppgifter brukar jag alltid fråga vad de ska ta bort istället, säger Mikael.

Det tredje området handlar om livsstilsfrågor. Många heta ämnen debatteras inom kristenheten och det kan upplevas som en stress att ta ställning till alla. I Mikaels församling tror de på det öppna samtalet och en acceptans kring olika uppfattningar.

Vikten av mentorskap

Jag är också nyfiken på hur ALT jobbar med att stötta unga ledare. Mikael nämner två saker som utmärker sig. För det första har ALT det som kallas församlingsledarkurser, som löper under hela utbildningstiden. Där får studenterna reflektera över sig själva och bearbeta sin personlighet och karaktär samt upptäcka sina gåvor. För det andra har alla studenter en personlig mentor under hela studietiden.

Det här med mentorssamtal dyker upp både i församlingsarbetet och i pastorsutbildningen. Jag ber Mikael utveckla resonemanget lite mer. Han pratar om tre olika saker som delvis överlappar varandra: mentorskap, själavård och andlig vägledning. Mentorskap handlar om att få stöd i en uppgift, själavård om måendet och andlig vägledning om livet med Gud. Unga ledare kan behöva stöd i alla tre, men mentorskap är särskilt viktigt när det gäller att stötta och utveckla ledare.

Mentorskap är särskilt viktigt när det gäller att stötta och utveckla ledare.

Det är oftast bra att mentorskapet är uttalat, fastän det i vissa sammanhang kan vara informellt. Till exempel behöver en nyanställd pastor en tydligt uttalad mentor.
– Det naturliga är att den som vill ha en mentor själv ställer frågan till någon, men det har faktiskt hänt att jag har erbjudit mig och sagt: ”Om du vill snacka om det här kan du höra av dig till mig.” Det är ett mjukt sätt att öppna för möjligheten utan att lägga press på den andre, menar Mikael.

Nya strukturer

Till sist ställer jag frågan om Mikael tycker det är svårt att få unga människor att ta styrelseuppdrag och andra administrativa uppgifter. Det är något jag själv har funderat på.
– Det tror jag stämmer. Generellt sätt har den unga generationen en mindre tilltro till föreningsstrukturer. Å andra sidan kan det också finnas en längtan att återuppväcka demokratin och engagera sig i föreningar. De flesta unga inser efter ett tag att det behövs strukturer. Problemet är att många upplever att församlingsstrukturen bevaras för sin egen skull och saknar egentlig mening. Jag tror att unga i framtiden kommer att bygga strukturer, men att de kommer se annorlunda ut än idag.

Vi avslutar samtalet och jag känner mig uppmuntrad av Mikaels avslutande ord. Jag är förvissad om att det finns många unga vuxna därute som vill kliva fram och leda församlingarna in i framtiden. Nu måste vi skapa utrymme och ge dem förutsättningar för att lyckas. Det vill jag vara med och bidra till.


Text: Jonas Melin

Foto: Maria Brolin