Marita GoodFörsamlingar

Yohannes vill nå eritreaner i Göteborg

Yohannes lärde känna Jesus när han kom till Sverige som 21-åring. Sedan dess har han brunnit för att ge det han fått vidare till de runt 10 000 eritreaner som finns runt Göteborg.

I Hjällbo Allianskyrka, strax utanför Göteborg träffar jag Haileab Yohannes, pastor i Medhanie Alem Eritreanska församlingen. Här hyr de lokaler sedan ett par år tillbaka. Församlingen tillhör Svenska Alliansmissionen sedan årskonferensen 2019.

Yohannes flydde från Eritrea och kom till Sverige redan 1989 då han var 21 år. Han hade då varit på flykt från kriget mellan Etiopien och sitt hemland i två år. I Sverige fick Yohannes kontakt med en etiopisk församling i Göteborg och lärde känna Jesus. Han blev snabbt en aktiv medlem som gärna bjöd med fler till kyrkan.
– Tyvärr var det svårt att få med sig människor från mitt hemland. Vårt modersmål är tigrinja och i den etiopiska församlingen pratade de amarinja, som är ett helt annat språk. Dessutom hade vi ju flytt från kriget mellan Etiopien och Eritrea, vilket gjorde det komplicerat för en del eritreaner att besöka en etiopisk församling.
1992 var Yohannes därför med och skapade en eritreansk församlingsgemenskap. På lördagar firar de gudstjänst på sitt eget språk, men de flesta av medlemmarna går även till en svensktalande församling på söndagarna.

När jag frågar vad församlingen har för målsättning svarar Yohannes att det först och främst är att nå ut till den stora grupp eritreaner som finns i Göteborg med omnejd. En grupp på nästan 10 000 personer. Yohannes berättar att en del av dem har liknande bakgrund som han själv. De ser sig som kristna, men saknar en nära relation med Gud. Andra har en muslimsk tro.
– Det gör stor skillnad för de här människorna att få höra evangeliet om Jesus på sitt eget språk, det berör mer och går djupare.

Jag frågar Yohannes om varför församlingen har sökt sig till ett samfund.
– Vi är tacksamma för den hjälp vi kan få genom SAM i olika frågor, men den viktigaste anledningen är att vi som kristna blir starkare tillsammans. Vi kan vara med och påverka vårt land till det bättre när vi tillsammans förkunnar evangeliet, avslutar Yohannes.


Text: Marita Good

Foto: Marita Good