Carolina OlofsgårdFörsamlingsplantering, Om oss

Vill se en bygd fylld av Guds liv

– Gud manade mig att ta steg i tro. Jag hamnade här, i en bygd där kyrkan håller på att dö ut.
Sedan drygt ett år tillbaka finns Josefin Lennartsson i Gnesta/Mölnboområdet.

Det kallas också Nordens center för alternativ andlighet, och är en bygd där nyandligheten finns på alla plan i samhället. Josefin ser ett desperat andligt sökande, ett sökande efter liv, sanning och kärlek. Som pionjärpastor vill hon visa att det människor söker finns hos Gud.

– När jag fick frågan om att ta en tjänst här sa de direkt att jag inte skulle stå i predikstolen och predika. Det finns inga människor att predika för. I varje fall inte i kyrkan. Men det är inget som skrämmer mig, det motiverar mig att tänka annorlunda och tvingar mig att hitta nya sätt att dela evangeliet.

Istället för traditionella söndagsgudstjänster försöker man hitta andra vägar att nå människor. I höst bjuder man in till tre retreater; en vandring för hela familjen, en som handlar om förundran, inspirerat av Predikaren, och en om att älska sig själv med hjälp av Jesus.
– Med retreaterna vill vi nå hela människan. Vi vill ge utrymme att upptäcka, umgås, uppleva och utmanas till ett liv med mer förundran.

Josefin har också valt att arbeta genom sociala medier. Hon delar sin tro via Facebook, Instagram och på webbplatsen En tro på landet.
– Människor här har kontakt med sitt innersta på ett sätt man inte hittar på så många andra platser, berättar hon. Det är rätt utmanade. Jag måste själv ha ett förvandlat liv, veta vad Jesus betyder för mig och varför jag behöver honom. I mitt arbete försöker jag att skapa mötesplatser, där vi får dela vår längtan.

– Jag vill se människor bli förvandlade, se en kyrka och en bygd fylld av Guds liv igen, säger Josefin hoppfullt. Kyrkan må förändras men den kan aldrig dö ut!


Text: Marita Good

Foto: Carolina Olofsgård