Carolina OlofsgårdFörsamlingar

Ulf Häggqvist föreslås bli ny missionsföreståndare för Svenska Alliansmissionen

Den 9 februari beslutade SAM-styrelsen att, till årskonferensens ombudsmöte den 14 maj, föreslå Ulf Häggqvist till ny missionsföreståndare de kommande sex åren. Samtliga 59 remissvar från församlingarna, inklusive SAU och personalförbundet var positiva till namnförslaget och styrelsen var enhällig i beslutet.

Bakgrund

Under 2020 arbetade en grupp, utsedd av SAM-styrelsen, med rekrytering av ny missions­föreståndare. I början av processen inhämtades namnförslag och synpunkter på önskvärd profil från församlingarna och personalförbundet (SAMP). Tänkbara kandidater tillfrågades och några av dessa genomgick intervjuer. Styrelsen valde därefter att föreslå Ulf Häggqvist som ny missionsföreståndare. I december gick namnförslaget ut på remissrunda till församlingarna, SAU och SAMP varpå 59 remissvar kom in. Beslut togs sedan i SAM-styrelsen den 9 februari.

Andra kandidater som deltagit i rekryteringsprocessen har av olika skäl bett om att få förbli anonyma, något som styrelsen valt att respektera.

Om Ulf Häggqvist

Sedan sex år tillbaka arbetar Ulf som församlingskonsulent på SAM centralt. Han är 56 år och bor i Smörvik utanför Jönköping tillsammans med sin fru Helena. Under hela sin uppväxt och större delen av sitt yrkesliv har Ulf verkat inom rörelsen. Han växte upp i Nässjö Alliansförsamling och från tidig ålder tog församlingens och SAU:s ungdomsverksamhet upp en stor del av hans fritid.

Under senare delen av 1980-talet gick Ulf pastorsutbildningen på Korteboskolan, Jönköping. Sedan dess har han varit pastor i flera församlingar, såväl på småländsk landsbygd och småstad som i Göteborgs förort. 

På frågan varför Ulf har valt att ställa sig till förfogande svarar han:
– Jag har fått vara en del av den här rörelsen sedan jag var barn och känner en stor kärlek till den. I 25-års åldern lovade jag både mig själv och Gud att i det här sammanhanget vill jag tjäna resten av mitt liv, i såväl med- som motgångar. Jag tror att SAM har något viktigt att bidra med i vår värld genom vårt Jesuscentrerade budskap och med vår längtan att som missionsrörelse få dela evangeliet med andra.

Björn Söderblom, SAM-styrelsens ordförande, uttalar sig.
– SAM-styrelsen är både glad och tacksam för att Ulf tackat ja till att föreslås bli SAM:s nya missionsföreståndare. Vi ser att Ulf har ett stort förtroende inom rörelsen och ett väl utvecklat kontaktnät med både SAM:s pastorer och församlingar. Genom sina olika pastorstjänster i både mindre och större församlingar har han en gedigen kunskap om både SAM och SAU.


Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Carolina Olofsgård

Mer information: Björn Söderblom, styrelseordförande, tfn 076-832 96 21