Marita GoodInternationellt arbete, Katastrofen efter cyklonen Idai 2

Svenska Alliansmissionen förbereder för hjälp på plats

Svenska Alllianskyrkan kommer tillsammans med systerkyrkorna i Mocambique och Zimbabwe att ge hjälp på plats i de värst drabbade områdena efter cyklonen Idai.

Missionsarbetarna Jan-Eric och Liza Jansson som idag verkar i södra Afrika stödjer den lokala Allianskyrkans arbete med att genomföra en hjälpsändning från Maputo till Beira. Då vägarna in till staden är obrukbara kommer transporten antingen att ske med båt eller flyg.

Vi är tacksamma för den stöttning vi kan få för att hjälpa folket i Mocambique att genomlida denna katastrof, skriver Alexandre D. Chilengue, pastor och ledare för Alliansmissionen i Mocambique, i ett brev till Svenska Alliansmissionen.

I Zimbabwe arbetar just nu en annan av samfundets systerkyrkor med att packa förnödenheter som ska transporteras till katastrofområdet i östra delarna av landet.
– Det känns viktigt för oss att vi inom Svenska Alliansmissionen kan stödja våra systerkyrkors hjälparbete. De har ett stort engagemang för att hjälpa andra, trots att de själva befinner sig i en svår situation, säger Martin Ström, internationell missionsledare.
Foto: Mercy Air