Marita GoodInternationellt arbete

Sjukvårdsteamet öppnar dörrar

I en sliten skolbyggnad har en mycket blandad skara samlats. Alla väntar tålmodigt på sin tur. Vi befinner oss i en by i ett bergigt land i Centralasien. Ett mobilt sjukvårdsteam har precis kommit till byn och många vill passa på att göra en hälsokontroll, kolla sitt blodtryck eller få barnen vaccinerade. Det är långt till närmaste vårdcentral och ännu längre till ett sjukhus.


Det mobila sjukvårdsteamet är en del i det arbete Svenska Alliansmissionen stödjer tillsammans med Reach Beyond och en lokal organisation. I sjukvårdsteamet finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, gynekolog och tolkar. Under några dagar per år får byarna besök av teamet som ger grundläggande hälsovård till bybefolkningen.
– Vi vaccinerar barn, gör hälsokontroller och en del enklare ingrepp. De som behöver mer avancerad sjukvård får rekommendation att ta sig till ett sjukhus, berättar Ingela Tauson, pastor och en av de undersköterskor som ofta följer med i sjukvårdsteamet.

Utöver att sjukvårdsteamen ger hälsovård skapar de förtroende och öppnar dörrar till vidare samarbete. Vår lokala samarbetsorganisation träffar ledare i byn för att samtala om vad man mer kan göra för att förändra situationen i samhället. Behoven ser olika ut från by till by. Det kan handla om att starta kvinnogrupper som stärker kvinnans roll eller att bistå med hjälp för att bygga ett vattenreningsverk. I en annan by kan det handla om kunskap kring djurhållning eller förbättrad skolutbildning. Mjukare frågor behandlas också, som respekt för varandra och samarbete mellan grupper.
Landet är muslimskt och helt stängt för evangelium.
– Vi i sjukvårdsteamet har inte tillåtelse att evangelisera när vi är ute i byarna, men på direkta frågor berättar vi om vår tro. Många är nyfikna och vill veta mer, säger Ingela.

Coronapandemin har gjort att arbetet inte kunnat genomföras som vanligt. Samtidigt har Gud öppnat nya dörrar. Den lokala samarbetsorganisationen planerar bland annat att starta lärjungaträning och församlingsplanteringar ute i byarna. Det finns några små hemliga husförsamlingar som behöver stöd för att gå vidare i sin tro.

Hittills har arbetet lett till att både barn och vuxna i området fått en bättre hälsostatus. Vägar har förbättrats, flera försörjningsmöjligheter har skapats och allt fler får höra talas om Jesus. Idag finns en känsla av hopp och man vågar drömma och ha visioner för framtiden.

Text: Marita Good
Foto: Lokal samarbetspartner

Fakta om landet

Landet var tidigare en av de fattigaste delstaterna i Sovjetunionen. Fortfarande lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom. Det märks framförallt på landsbygden där arbetslösheten är skyhög och för de som har arbete är lönerna låga. Många fabriker är nerlagda eftersom kunskapen att sköta fabriken försvann när Sovjetunionen upplöstes . Landet är muslimskt och efter Sovjetunionens fall har många moskéer byggts med stöd från framför allt Saudiarabien. Religionsfrihet står inskriven i lagen men fungerar inte i praktiken.