Marita GoodInternationellt arbete, Katastrofen efter cyklonen Idai 2

SAM planerar insatser tillsammans med systerkyrkor

Systerkyrkorna i Moçambique och Zimbabwe planerar nu för att genomföra flera hjälpinsatser och SAM finns på plats för koordinering av och stöttning i arbetet.

Jan-Eric Larsson på plats i XaiXai för att tillsammans med vår systerkyrka planera för hjälpinsats i Beira.

SAM stödjer en hjälpinsats som leds av systerkyrkan i det drabbade området i Zimbabwe. Vi stödjer också systerkyrkan i Moçambique, dels genom en hjälpsändning till fyra drabbade byar i området öster om Beira, dels genom en hjälpsändning för människor i kyrkans nätverk inne i staden Beira.

Koordinering

Jan-Eric och Liza Jansson, som vanligtvis är verksamma i Sydafrika, har under början av april befunnit sig i Maputo, Moçambique, för att på olika sätt stödja systerkyrkornas hjälparbete. Paret har bland annat besökt kyrkan utanför Xai-Xai för att planera insatser i Beiraområdet. (se bilden ovan) Jan-Eric planerar att åka till Chimoio kring den 22 april för att tillsammans med systerkyrkan koordinera hjälparbetet till flera drabbade byar utanför Beira. Diane Manu, som jobbar i norra Moçambique, åker till Beira i nästa vecka för att koordinera en av hjälpsändningarna.

Tidigare hjälpsändning

Sista helgen i mars kom hjälpsändningen, som vi tidigare berättat om, fram till det drabbade området i regionen omkring Beira. Diane Manu har rapporterat att sändningen skickades till ett center som vanligtvis jobbar för att behandla undernäring, men som nu lagt sitt vanliga arbete åt sidan för att hjälpa de drabbade efter cyklonen.
Var med och stöd den humanitära katastrofhjälpen!

GE EN GÅVA HÄR >

Du kan också ge en gåva via:

  • Swish 123 138 89 82
  • BG 140-0753

Märk inbetalningen ”katastrofhjälp”.