The Blog

31 januari 2024

Att möta den som inte orkar leva

Fortbildningsdag för församlingsanställda och själavårdare