Marita GoodInternationellt arbete

Övergiven – men full av hopp!

När trebarnsmamman Ashetu väntade tvillingar blev hon lämnad av sin man. Ensam med tre små barn och två på väg stod Ashetu utan försörjning, utbildning eller bostad.

När Ashetu bad barnens pappa om hjälp, svarade han föraktfullt att det inte var hans problem. Hon var förtvivlad och ledsen men bet ihop. Ingen skulle få se hennes sorg.

I ett av de nordafrikanska länder där Svenska Alliansmissionen arbetar är Ashetus situation ganska vanlig. Det beror till stor del på extrem fattigdom, men också på att man saknar framtidshopp och har en ödestro som säger att oavsett vad du gör är ditt liv redan förutbestämt. Skilsmässor är så vanliga att man mer eller mindre utgår från att äktenskapet ska avslutas. Som kvinna förväntas du finna dig i ditt öde utan att ifrågasätta. Många sörjer sitt brustna äktenskap, men ingen pratar om det eller visar sin sorg utåt.

Ashetu flyttade hem till sin mamma och fick tips av henne att gå den Crossroads-kurs* som våra medarbetare John och Anette håller i staden. Utifrån bibliska principer sätter kursen fokus på personlig utveckling och livskunskap. Vi vill att deltagarna ska förstå att deras liv har betydelse och att de kan skapa sig ett gott liv trots tuffa omständigheter. Deltagarna får också hjälp att se och erkänna det som gått fel i livet och för första gången sedan skilsmässan fick Ashetu gråta över sin situation.
– I kursen talade vi bland annat om vikten av goda relationer och att man ska vara trogen sin man eller hustru, både i goda och svåra tider. Jag förstår nu bättre hur ett äktenskap borde fungera och jag kommer att tänka mig för ordentligt innan jag går in i en ny relation. Jag har också förstått vikten av att tänka positivt, att våga drömma och själv arbeta för att uppnå mina mål. Det kommer att hjälpa både mig och mina barn, berättar Ashetu.

Kurserna förändrar inte bara relationer. Deltagarna uppmanas också att tänka igenom sin situation och hur de kan förändra den. De får hjälp att hitta sina färdigheter och gåvor, att stå emot grupptryck och att vara lite självkritiska. Oftast resulterar kurserna i ett förändrat sätt att tänka och de som har gått en kurs är i regel mycket positiva. Ryktet om kurserna sprids och just nu finns en lång väntelista med personer som vill delta.

Idag är Ashetus mamma en av lärarna för dessa livsstilskurser. Det ger henne en liten inkomst så att hon kan hjälpa Ashetu och barnen. Ashetu själv tror på framtiden och drömmer om att hitta ett arbete så fort tvillingarna, som snart ska fylla ett, blivit lite äldre.

* Crossroad – vägskäl – namnet syftar till de vägval vi gör vid olika tillfällen i livet.


Text: Marita Good, arbetar med kommunikationsfrågor

Foto: Stock-Photo