Marita GoodInternationellt arbete

Med världen som arbetsfält

Victor Holm är en av våra relativt nya medarbetare. Han arbetar framförallt i Mellanöstern och östra Afrika, samhällen där många är muslimer och kyrkan ofta svag.

Victor arbetar för att stödja ekonomiskt utsatta församlingar att skapa förutsättningar till egen inkomst, samtidigt som de når ut till människor med evangelium.

Victor arbetar med projektet Växtkraft där vi sammanför odling och företagande. Genom att visa på effektiva sätt att odla grönsaker, ger han små, ekonomiskt svaga församlingar möjlighet att tillföra något till samhället och samtidigt försörja sig.
– Vi har en Gud som vill hela människan väl, till ande, kropp och själ. När Jesus gick på jorden såg han inte bara människorna, utan han även åt med dem, undervisade och helade dem. Vi behöver se vårt uppdrag på samma sätt – ett socialt engagemang som går hand i hand med evangeliet, säger Victor.

Genom en gåva kan du vara med och bland annat stödja Victors arbete. Tillsammans kan vi fortsätta att nå ut till människor med både evangelium och framtidshopp.


Text: Marita Good
Foto: Carolina Olofsgård