Marita GoodInternationellt arbete, Utbildning

Idag utbildar sig Diana till lärare

Dianas självförtroende var kört i botten, hon kände sig värdelös och hade inga förväntningar om att livet någonsin skulle bli bättre. Skolprojektet förändrade förutsättningarna helt.

Diana kommer från Bacau i Nordöstra Rumänien, ett av Europas fattigaste områden och det område där många av de som tigger på våra gator i Sverige kommer från. Nordöstra Rumänien är också det område i Europa varifrån flest unga tjejer rekryteras in i prostitution.

Här driver den lokala organisationen, Valoare Plus, med stöd från Svenska Alliansmissionen och Sam-Hjälp, skolprojekt för barn från fattiga och ofta utstötta familjer. Många föräldrar är analfabeter och kan inte stötta sina barns skolarbete. Genom skolprojekten vill man stimulera barnen att fullfölja sin skolgång och därmed öka självförtroendet och chansen till ett bra arbete i framtiden.

För några år sedan kom Diana till ett av dessa projekt. För att ledarna ska lära känna sina nya elever brukar de få lite olika uppgifter. Vid ett sådant tillfälle bad de eleverna att rita en teckning som skulle föreställa något som de kunde identifiera sig med eller som kännetecknade dem. Eleverna ritade en mängd olika saker inom många olika områden.

Marian Paduret, ledare för Valoare Plus, berättar att det var en flicka, Diana, som väckte hans intresse lite extra, och han frågade henne efter lektionens slut:
– Varför ritade du en mask?
– Jag vill inte att någon ska se hur jag ser ut. Ingen ska veta vem jag är. Jag vill alltid bära en mask som ett skal och ett skydd mot andra.

När Marian lärde känna Diana bättre berättade hon att hennes föräldrar var skilda och att hon tog på sig skulden för detta. Hon tyckte att hon var ful och att hon inget var värd.

Allt eftersom skolprojektet fortsatte förändrades Diana. Hon hittade sin egen inre styrka och hon förstod att hon var lika värdefull som alla andra. Under läsåret blev hon mer och mer frimodig och vid projektets slut var hon en glad och öppen tonåring.

För Diana ligger skolprojektet nu några år bakåt i tiden. Hon har vuxit upp till en ung kvinna och har påbörjat universitetsstudier för att bli lärare. Hon vill återvända till skolan, kunna berätta sin historia och vara en god förebild och ett föredöme för dem som nu deltar i Valoare Plus skolprojekt.


Text: Anna Lägermo, Sam-Hjälp

Foto: Marian Paduret, Valoare Plus