Carolina OlofsgårdFörsamlingsplantering, Vad vi gör

I Kärrtorp upptäcker människor Jesus

Hur kan jag förlåta någon som gjort mig illa? Var finns Gud när människor svälter? Vi hinner knappt svara innan det kommer en ny fråga. Det är den första samlingen i kursen där vi upptäcker den kristna tron tillsammans.

Alla frågor kommer inte att få svar ikväll, men vi har startat en process som kan komma att förändra deltagarnas liv om vi är öppna för vad Gud vill göra. Deltagarna som är i olika åldrar, kommer från skilda sammanhang. De allra flesta har vi en relation med sedan tidigare, antingen genom församlingsmedlemmar eller att de har besökt vårt kafé Elvakaffe i secondhandbutiken Lindra här i Kärrtorp.

Någon har gått igenom en sjukdomsperiod och börjat fundera på de stora livsfrågorna och en annan har haft en upplevelse av Jesus. Ett par har haft sporadisk kontakt med kyrkan, medan andra knappt har besökt en kyrka över huvud taget.

Att vara kristen

Vad innebär det att vara kristen? Svaren jag får när jag ställer frågan handlar om att vara en god människa, att tänka på andra, att ha tålamod och vara kärleksfull. Det känns omöjligt att kalla sig kristen om man ska leva upp till allt detta. Därför blir det en aha-upplevelse då jag säger att det kristna livet först och främst handlar om tron på Jesus Kristus och om att följa honom. Vår förhoppning är att deltagarna i gruppen ska upptäcka Jesus och låta honom få förändra deras liv inifrån och ut.

Guds ande ledde oss

Hösten 2018 startade vi en andra kurs. Vårt ansvar är att så och vattna och låta Gud ge växten. Om jorden är god kommer det att växa. Min man Janne och jag har under åren haft olika kurser och grupper där vi har studerat och samtalat om kristen tro. Den förra kursen vi hade blev något av det bästa vi varit med om. Vi upplevde hur Guds ande ledde kvällarna. Vi fick se hur deltagarna tog till sig bibelordet och lät det få konsekvenser i sina liv.

Då vi samtalade om dopet och läste från Romarbrevet 6 om att begravas med Kristus och uppväckas till ett nytt liv, vaknade en längtan hos Susanne om att få bli döpt. Hon tyckte det lät helt fantastiskt! Vår första dopförrättning ägde rum i Skarpnäckskyrkan. Vi fick också vara med om ett dop i en sjö och två i havet.

Nya församlingsmedlemmar

Efter den förra kursens slut var alla överens om att fortsätta träffas och vi kunde starta upp en ny hemgrupp. Tre av deltagarna är nu medlemmar i församlingen och vi har även fortsatt kontakt med den fjärde. Det är en glädje att få se dem växa i tron och höra dem berätta om vad Jesus betyder för dem i vardagen.

Någon i vår närhet väntar troligen på att vi ska berätta om vem Jesus är, hur man blir kristen, får frid med Gud och ett hopp för evigheten. Kanske uttrycks det inte precis med de här orden, men om vi lyssnar kan vi upptäcka att det finns en längtan.

text: Marita Josefsson
foto: Thomas Jansmarker


Kärrtorpskyrkan är en av Svenska Alliansmissionens församlingsplanteringar i Stockholm.


Här kan du läsa mer om SAM:s arbete med församlingsplantering