Marita GoodInternationellt arbete

Hopp mitt i hopplösheten

Vi vill ge akut hjälp till människor som tvingats fly höstens krig och bidra till återuppbyggnad i Syrien på kristen grund.

“Jag vill finnas där jag kan skapa förändring genom att hjälpa människor, kyrkor och samhälle. Jag vill att barn ska ha möjlighet att få en utbildning och ge människor verktyg för arbete och ledarskap. Jag vill ge evangelium till människor, för hopp idag och för framtiden.”
/Fouad Rasho, grundare av Ester´s Help

Ända sedan 2011 har Syrien befunnit sig i krig, där människor har fått utstå förtryck och otänkbara grymheter. Kriget har skördat hundratusentals människoliv och drivit halva befolkningen på flykt. Det finns barn i Syrien som aldrig upplevt fred. De har förlorat sina anhöriga, missat år av skolgång och befinner sig i tillfälliga läger eller boenden då deras riktiga hem är sönderbombade.

Kriget har också lett till att samhällsinstitutioner och organisationer, men även kyrkor i landet har försvagats. Idag har Syrien en mycket svår ekonomisk situation med mycket hög arbetslöshet, vilket gör att många människor har svårt att klara sin egenförsörjning. Detta bidrar till en utbredd känsla av hopplöshet och missmod inför framtiden.

Ester’s help har de senaste åren samlat tusentals människor under kristna konferenser i Syrien för att dela evangeliet och föra samman kristna ledare. Kontakterna i landet är många. Tillsammans med dig vill vi nu ge akut hjälp till människor som tvingades fly höstens krig, men också bidra till återuppbyggnad i Syrien på kristen grund.


Text: Marita Good

Foto: Miriam Rasho