Marita GoodFörsamlingar, Vittnesbörd

En aktiv pensionär som inte slutat drömma

Bruno Frandell - för många känd som lärare på Korteboskolan och de senaste åren lärare på ALT- Akademi för Ledarskap och Teologi - har precis gått i pension. Här berättar han om några hållpunter i sitt liv.

Hur har Din uppväxt påverkat Ditt val?

Jag växte upp i ett missionärshem med en pappa som predikade och en mamma som var aktiv bibelläsare, självklart gjorde de intryck. Min far predikade regelbundet så han såg till att ha tid att förbereda sig i bön och i studium av texten. Mamma tog sig särskilt mycket tid på söndagseftermiddagen att läsa och be. Hennes Bibel har en hel del understrykningar.

Första intrycket av egen läsning av Bibeln var en diger bok innehållande serier från GT vilket väckte mitt intresse på riktigt för Bibeln och under min tonårstid läste jag Bibeln en gång per år. I England köpte jag min första bok i teologi, Berkhofs Systematic Theology. Då jag läste teologi i Oslo på en luthersk missionsskola såg en klasskamrat boken på mitt bord i biblioteket. Jag tyckte lärarens kompendier i dogmatik var aningen tunna och hade tagit fram min bok av Louis Berkhof. En klasskamrat kom fram och underkände boken omedelbart, eftersom Berkhof var reformert (Calvinist). En lite fientlig hållning som jag senare mött i många sammanhang. Min fråga till mig själv och även mitt sammanhang är hur vi prövar vår egen tradition – och vad vet vi om våra medsyskons traditioner? Vi har mycket att lära från andras synsätt. Men allt måste prövas mot Bibeln.

Hur förberedde Du Dig för att bli lärare i teologi?

Det fanns enskilda ledare som släppte fram mig för att dela ett vittnesbörd eller att senare predika. Dåvarande pastor, nu hemgångne Aldor Josefsson i Bankeryds Missionsförsamling, min hemförsamling, var en av dem. Min far och jag pratade ofta om teologiska spörsmål. W. Ian Thomas, Fackelbärarrörelsens ledare, var en annan som jag mötte som liten grabb och som fångade upp mig under gymnasieåren. Ian Thomas såg till att sponsra mig ett år på bibelskolan i Lancashire, England, under ett läsår. Efter England blev det luthersk teologi i Oslo och sedan en rejäl teologisk utbildning i södern, USA, under fyra år.

Det var i USA jag fick känna av ordentlig teologi och bred praktik. Bland annat fick jag ett läsår ha frivilliga bibelsamtal på söndagsmorgnarna i ett fängelse för unga män som var kriminellt belastade. Till min förvåning deltog en hel del. En annan termin var vi ett gäng som kontaktade studenter på universitetet i stan.

Vad i din lärartjänst är du mest tacksam över?

Två saker. Alla studenter som jag fått möta, internationellt på Fackelbärarnas bibelskola i Holsbybrunn (5 år) eleverna vid före detta Nordiska Bibelinstitutet i Säffle (2 år) studenterna vid Korteboskolan (22 år), samt ALT (8 år). Samtidigt – de skiftande teologiska kurser jag fått undervisa i. Mitt huvudämne har varit systematisk teologi (dogmatik), men att undervisa i GT-teologi, NT-teologi, Hermeneutik (tolkning) samt grekiska och Romarbrevet och Thessalonikerbreven har varit toppen!

Vad drömmer du om nu

Just nu skriver jag på ett bokmanus (om David Hedegård) och har ett annat påbörjat manus som väntar. Samtidigt skriver jag en recension för Världen Idag på Per-Axel Sverkers uppmärksammade bok om John Stotts liv och teologi (Libris, 2021).

Sen drömmer jag om att fler i församlingen ska börja läsa Bibeln och ta till sig det som står. Det går att skriva och tala om att vi behöver läsa Bibeln (nyligen i Dagen), men detta kan komma som ytterligare ett påbud till redan stressade människor. Kanske vi har kommit obehagligt långt bort ifrån bibelordet och vi har tappat längtan att läsa ihop och be. Min dröm är att få bidra i församlingar med beprövade insikter om en tidlös och hållbar tolkningsmetodik, för att bryta sådana mönster. Kom ihåg den etiopiske hovmannen som for till Jerusalem för att tillbe. På väg hem i sin vagn läste han i Jesaja bok. Anden bad Filippus att gå fram till vagnen. På Filippus direkta fråga om hovmannen förstod det han läste ur Jesaja bok, svarade han: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” (Apg. 8:26-39). Jag vill bidra till att det blir fler i församlingarna som blir hemma med Bibeln och vet hur man tolkar.

Du som läser detta; samla 10-20 personer från din och/eller en näraliggande församling så kanske vi kan hjälpa varandra genom kortare inledningar till ämnet samt efterföljande samtal!